بررسی ساختاری حکومت‌های محلی در دنیا/ 3

حکومت محلی لندن چگونه شکل می‌گیرد؟

شورای شهر لندن در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد و مقر آن در سیتی هال قرار دارد. شورا از ۲۵ عضو تشکیل‌شده است و هر چهار سال یک‌بار و هم‌زمان با انتخاب شهردار، انتخابات آن برگزار می‌شود. شهردار لندن با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شود. مدیریت محلی به دست ۳۳ تن از مقامات کابینه شهردار لندن است.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر الگوها و ساختارهای گوناگون و متفاوتی در مدیریت امور محلی کشورها در حال اجرا است که هرکدام از آن‌ها منبعث از پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگ و آداب‌ورسوم حاکم بر آن کشور است. جهت طراحی الگوی مطلوب مدیریت شهری در ایران، بررسی مدل‌ها و ساختارهای موجود مدیریت شهری در جهان اجتناب‌ناپذیر است. در سلسله یادداشت‌هایی، چگونگی شکل‌گیری و اداره‌ی حکومت‌های محلی در کشورهای مختلف جهان بررسی می‌شود. ازآنجاکه حکومت‌های محلی در تعامل و ارتباط با حکومت ملی کشورها شکل می‌گیرند، ساختار حاکمیتی کشورهای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در یادداشت‌های پیشین، به بررسی حکومت محلی پاریس و نیویورک پرداخته شد؛ در این یادداشت ساختار حکومت ملی انگلستان و حکومت محلی لندن بررسی خواهد شد.

ویژگی‌های انگلستان

بریتانیا از چهار کشور انگلستان۱، اسکاتلند۲، ویلز۳ و ایرلند شمالی۴ تشکیل‌شده است. سه کشور اخیر دارای دولت‌های محلی هستند که با حدود اختیارات مختلف در چهار پایتخت به نام‌های ادینبرو، کاردیف و بلفاست اداره می‌شوند. پادشاهی متحد بریتانیا دارای چهارده سرزمین آن‌سوی دریا است که بقایای امپراتوری بریتانیا هستند. لندن پایتخت انگلستان و مرکز بریتانیا هست. وسعت انگلستان ۱۳۰۲۷۹ کیلومترمربع و جمعیت آن طبق سرشماری سال ۲۰۱۱، ۵۳ میلیون نفر است.

حکومت انگلستان

نظام سیاسی انگلستان سلطنت مشروطه است که در آن پادشاه یا ملکه زعامت کشور را به‌صورت تشریفاتی بر عهده‌دارند. قانون اساسی بریتانیا مدون نیست، به این معنا که خیلی منعطف بوده و به‌راحتی قابل‌تغییر است و حالت تثبیت‌شده قوانین اساسی دیگر کشورها را ندارد. قوای حاکمِ در پادشاهی متحد، برخلاف کشورهایی مثل ایالات‌متحده، کاملاً از یکدیگر منفک نیستند؛ یعنی قوه مجریه و دادگستری از یکدیگر جدا نبوده و قوه مجریه تا حدودی بر نظام قضایی مسلط است.

 • هیأت دولت

این هیئت متشکل از نخست‌وزیر و ارشدترین اعضای منصوب‌شده دولت است. در زمانی که مجلس برقرار است، روزهای سه‌شنبه اعضای کابینه نشستی برگزار کرده و مهم‌ترین موضوعات دولت را موردبحث و بررسی قرار می‌دهند و خط‌مشی‌ها لازم را تدوین می‌کنند.

انواع دولت در انگلستان

 • دولت اکثریت: حزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس عوام را در یک انتخابات عمومی به دست آورد، دولت جدید را تشکیل می‌دهد.
 • دولت اقلیت: این دولت‌ها معمولاً ناپایدار بوده و عمر کوتاهی دارند. این دولت‌ها اغلب به‌صورت دولت‌های موقت عمل می‌کنند تا موعد یک انتخابات جدید و زودرس برسد.
 • دولت ائتلافی: که از ائتلاف دو یا چند حزب در پارلمان تشکیل می‌شود.

 

 • پارلمان انگلستان

پارلمان در مرکزیت نظامی سیاسی این کشور قرار دارد و مهم‌ترین نهاد نمایندگی مردم است. انتخابات پارلمان هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود. دولت این کشور ریشه در پارلمان داشته و به‌صورت مستقل انتخاب نمی‌شود. هیچ نهاد دیگری بدون مجوز پارلمان حق اعمال قدرت ندارد. پارلمان در حصار مصوبات پارلمان‌های پیشین قرار نداشته و می‌تواند تمامی قوانین پیشین را اصلاح و یا جایگزین کند.

۲-۱) مجلس عوام

۶۵۰ عضو دارد که از طریق انتخابات عمومی هر پنج سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. اعضای دولت که بر خواسته از پارلمان هستند، به «جلو نشین» موسوم هستند. در مقابل، اعضای ارشد حزب مخالف نیز جلو‌نشین‌های حزب مخالف را تشکیل می‌دهند. مجلس عوام به‌تنهایی می‌تواند درباره لوایح مالی همچنین مالیات‌های جدید، یا تصویب مخارج دولت تصمیم‌گیری کند. صحن مجلس عوام همچنین محل برگزاری نشست هفتگی پرسش از نخسـت‌وزیر است که هر چهارشنبه برگزار می‌شود.

۲-۱) مجلس اعیان

مجلس اعیان انگلستان از سه دسته نماینده تشکیل‌شده است:

 • اعضای مادام‌العمر: این افراد به‌صورت مادام‌العمر به عضویت در مجلس اعیان منصوب می‌شوند، اما القاب آن‌ها به وراثشان منتقل نمی‌شود. ملکه این نوع از اعضا را بر اساس توصیه نخست‌وزیر و به خاطر دستاوردهایی که در طول حیاتشان کسب کرده‌اند، به عضویت در مجلس اعیان منصوب می‌کند.
 • اسقف‌ها: ۲۶ تن از ارشدترین اسقف‌های کلیسای انگلیس عضو مجلس اعیان هستند. زمانی که یک اسقف اعظم بازنشسته می‌شود، اسقفی که به‌جای وی منصوب می‌شود، به عضویت مجلس اعیان درمی‌آید.
 • اعضای وراثتی: شیوه‌ای که مبتنی بر حق وراثت برای عضویت در مجلس اعیان بود، در سال ۱۹۹۹ ملغی شد، بااین‌حال ۹۲ تن از کسانی که پیش‌تر بر اساس حق وراثت عضو مجلس اعیان بودند، برای عضویت دوباره در مجلس اعیان انتخاب شدند.

 

 • نظام قضائی انگلستان

قضات این کشور انتصابی و غیرقابل عزل بوده و از میان وکلای کارآزموده انتخاب می‌شوند. قاضی‌القضات را که هم رئیس قوه قضاییه و هم‌ رئیس مجلس و نیز سایر لرد‌های قاضی کمیته قضایی مجلس اعیان که عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است را پادشاه، بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر منصوب می‌نماید.

حکومت محلی لندن

ویژگی‌های لندن

جمعیت لندن تقریباً ۵/۸ میلیون نفر است. ۴۸٫ ٪ مردم شهر لندن مسیحی هستند، ۲۰٫۷٪ مردم این شهر بدون دین، ۱۲٫۴٪ مسلمان، ۵٪ هندو، ۱٫۸٪ یهودی، ۱٫۵٪ سیک، ۱٪ بودائی و ۲۰٫۷٪ دین خود را اظهار نکرده‌اند.

مدیریت شهری لندن

مدیریت شهری لندن شامل دو بخش انتخابی است؛ شهردار لندن که قدرت اجرایی دارند و شورای شهر لندن که تصمیمات شهردار را بررسی می‌کند و می‌تواند هرسال، پیشنهاد‌ها بودجه خود را قبول یا رد کند.

شورای شهر لندن در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد و مقر آن در سیتی هال قرار دارد. شورا از ۲۵ عضو تشکیل‌شده است و هر چهار سال یک‌بار و هم‌زمان با انتخاب شهردار، انتخابات آن برگزار می‌شود.

شهر لندن به ۱۴ حوزه‌ی انتخابیه‌ی تک نماینده تقسیم‌شده است که از هرکدام یک عضو انتخاب می‌شود. ۱۱ کرسی دیگر با استفاده از فهرست‌های حزبی و متناسب با نسبت آراء احزاب در حوزه‌های انتخابیه تکمیل می‌گردد. حدنصاب انتخاباتی برای ورود هر حزب به شورا کسب حداقل ۵٪ آرای حزبی است.

شهردار لندن با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شود. مدیریت محلی به دست ۳۳ تن از مقامات کابینه شهردار لندن است.

شورای شهر لندن از این قدرت برخوردار است که با موافقت اکثریت دوسوم اعضا، برنامه‌ی سالیانه‌ی بودجه شهرداری را اصلاح و لوایح تقنینی شهردار را رد کند. بررسی سایر مسائل موردتوجه ساکنان لندن (حمل‌ونقل، محیط‌زیست و…)، انتشاریافته‌ها و توصیه‌ها و ارائه پیشنهادها به شهردار از دیگر اختیارات و وظایف شوراست.

شورا، شهردار و مشاوران شهرداری را به‌وسیله بررسی عمومی سیاست‌ها و برنامه‌های حاصل از جلسات کمیته‌ها، جلسات عمومی، بازدیدکنندگان سایت و تحقیقات ارزیابی می‌کند. شهردار باید پاسخگوی جلسات، اقدامات و پیشنهاد‌ها رسمی شورا باشد. علاوه بر این، شورا ۱۰ بار در سال از شهردار می‌تواند سؤال کند.

شورا می‌تواند استراتژی شهردار را رد کند و اگر پیش‌نویس بودجه را تصویب کند، اکثریت دوسوم موافق است. جلسات شورا عمومی است، بنابراین لندنی‌ها می‌توانند در جریان فعالیت‌های شهردار باشد و شورا می‌تواند عملکرد آن‌ها را به‌صورت عمومی بررسی کند.

در لندن نیز همچون پاریس و نیویورک، مدل شهردار-شورای شهر بر نظام مدیریت شهری حاکم است. نکته‌ی حائز اهمیت، نظام انتخابات شورای شهر لندن است که بر شهرهای دیگر متفاوت بوده و ترکیبی از نمایندگان مناطق ۱۴ گانه و نمایندگانی با نظام انتخاباتی تناسبی در آن حضور دارند.

 • England
 • Scotland
 • Wales
 • northern Irland

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: