۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۱

ظرفیت سازی برای صادرات گاز به اروپا در دستور کار قرار گرفت

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: برای دو خطه شدن شبکه گاز غرب کشور، خط نهم در کنار خط ششم به مدار بهره برداری می آید تا به موازات اینکه ظرفیت تولیدی گاز در عسلویه افزایش پیدا می کند، ما بتوانیم گاز را به اهداف خود منتقل کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز اظهار داشت: بر اساس تولیداتی که امروز داریم و دو سه سال آینده، عملا شبکه گاز ما شبکه ای است که تمام امکانات انتقال گاز را مهیا کند.

وی افزود: اما به مرور، ما برنامه هایی برای غرب کشور داریم که هم صادرات گاز به بصره را در برمی گیرد و هم شامل ظرفیت های صادرات گاز به بغداد می شود و هم پیش بینی ظرفیت های افزایش صادرات گاز به ترکیه و صادرات گاز به اروپا را در دستور کار داریم؛ از اینرو باید ظرفیت شبکه غرب کشور از یک خط سراسری انتقال گاز فراتر برود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه “افزایش ظرفیت شبکه گاز غرب کشور از یک خط به دو خط هدفگذاری شده”، گفت: برای دو خطه شدن شبکه گاز غرب کشور، خط نهم در کنار خط ششم به مدار بهره برداری می آید تا به موازات اینکه ظرفیت تولیدی گاز در عسلویه افزایش پیدا می کند، ما بتوانیم گاز را به اهداف صادراتی خود و همچنین برای پایداری شبکه غرب کشور منتقل کنیم؛ از اینرو متناسب با نیاز تولید و مصرف، شبکه ما هم توسعه پیدا می کند.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: