علی اشرف منصوری در حکمی از سوی حجتی، به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی منصوب شد

علی اشرف منصوری در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد.

به گزارش عیارآنلاین، در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورت جلسه مورخ دوم دی ماه ۱۳۹۶ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های کشاورزی؛ به موجب این حکم علی اشرف منصوری به مدت دو سال به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت منصوب می شود.

علی اشرف منصوری پیش از این ریاست جهاد کشاورزی استان های تهران و کرمانشاه را برعهده داشت.
همچنین پیش از این سیدنظام الدین سجادی چند سالی سکان مدیریتی شرکت شهرکهای کشاورزی ایران را در دست داشت که البته اخبار واصله حکایت از آن دارد که سجادی به عنوان عضو موظف بانک ملی در هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر مشغول به خدمت خواهد شد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: