بهادری عضوکمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

کمیسیون تلفیق، دونرخی شدن بنزین را بررسی می‌کند

بهادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان در بودجه ۹۷ گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰تومان منتفی شده است و طبق آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شد تا کمیته‌ای برای بررسی آن تشکیل شود یکی از پیشنهادات مطرح شده دونرخی شدن بنزین است.

سید هادی بهادری عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون افزایش قیمت بنزین گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰تومان منتفی شده است و طبق آخرین مصوبه کمیسیون تلفی قرار شد تا برای این موضوع کمیته‌ای متشکل از برخی اعضای کمیسیون تلفیق، دیوان محاسبات و مرکزپژوهش‌ها تشکیل و در این کمیته به صورت تخصصی بررسی شود.

وی افزود: در کمیسیون برای قیمت بنزین سناریو‌های مختلفی مطرح شده از جمله افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی و همچنین دو نرخی شدن نیز مطرح شده است. البته با توجه به فضای حاکم بر کمیسیون بعید است تغییری در قیمت بنزین انجام شود. اگر این تغییر صورت پذیرد به شکل دو نرخی بودن یا افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی خواهد بود.

این نماینده مجلس درباره احتمال دو نرخی شدن بنزین و تجربه موفقی که در گذشته این سیاست در کاهش قاچاق سوخت داشته است، گفت: موضوع دو نرخی شدن بنزین در کمیسیون مطرح است اما با توجه برخی فسادهایی که در گذشته، به همراه داشته احتمال تصویب آن کمتر است. روز گذشته آقای دکتر لاریجانی نیز موضوع دونرخی شدن را مطرح کردند اما ایشان فسادهایی که در گذشته نیز به همراه داشته است، اشاره کردند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: