مدیرکل دفتر کاردانش:

هنرستان‌های کاردانش با نقدینگی بیش از ۵۳ میلیارد بودجه سنواتی تجهیز می‌شوند

آذرکیش: امسال ۵۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان بودجه سنواتی برای تجهیز هنرستان‌ها مدنظر داریم این اعتبار به خزانه تخصیص داده شده است و منتظر نقدینگی این اعتبار هستیم. یکی از روش‌های تجهیز هنرستان‌ها استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی خارج از آموزش و پرورش است که امسال بخشی از کمبود اعتبارات ما از این قسمت تامین می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش در خصوص تجهیز هنرستان‌های کاردانش اظهار کرد: برای تجهیز هنرستان‌ها از چند روش استفاده می‌کنیم یکی از این روش‌ها بودجه‌هایی است که در بودجه سنواتی ذکر می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۵۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان بودجه سنواتی برای تجهیز هنرستان‌ها مدنظر داریم، ادامه داد: این اعتبار به خزانه تخصیص داده شده است و منتظر نقدینگی این اعتبار هستیم.

آذرکیش عنوان کرد: یکی از روش‌های تجهیز هنرستان‌ها استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی خارج از آموزش و پرورش است که امسال بخشی از کمبود اعتبارات ما از این قسمت تامین می‌شود.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: بخش دیگری از تجهیزات هنرستان‌ها از کمک خیران مدرسه‌ساز همچنین استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی است.

وی همچنین بیان کرد: برای تجهیز هنرستان‌های کاردانش از تمام روش‌های ذکر شده استفاده می‌کنیم تا بتوان با امکانات بیشتر به هنرجویان آموزش دهیم.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: