۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۳
سازمان امور مالیاتی:

هزینه‌های پرداختی بعدی بیش از ۵۰ میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی غیرقابل قبول است

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: هزینه های پرداختی بعدی بیش از ۵۰ میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، در این ابلاغیه آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره ۳ ماده۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶.۰۴.۳۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه بدین وسیله مقرر می دارد:

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است؛ بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از ۵۰ میلیون ریال بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی بعدی بیش از ۵۰ میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می گردد قابل تسری نخواهد بود.

منبع: ایبنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: