عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس:

اعضای کمیسیون آموزش مجلس در مخالفت با استانی شدن بودجه آموزش و پرورش اتفاق نظر دارند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس اعلام کرد اعضای کمیسیون متبوعش با استانی شدن بودجه آموزش و پرورش مخالفت دارند.

به گزارش عیارآنلاین،  فاطمه  سعیدی درباره جلسه امروز کمیسیون، آموزش و تحقیقات و فناوری  مجلس، گفت: در این جلسه پشنهادات مرتبط با افزایش بودجه ۹۷ آموزش و پرورش مطرح و مباحث کلی و جزیی در خصوص افزایش بودجه نیز در با تبادل نظر میان نمایندگان بررسی شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش در زمینه نوسازی مدارس در سال ۹۷ و همچنین درباره این مسئله که میزان تعیین شده برای پرداخت بدهی دولت در قبال صندوق ذخیره فرهنگیان کافی نیست، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این در حالی است که مبلغ در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی  دولت به صندوق ذخیره  فرهنگیان به حد نصاب  نرسیده است.

 عضو کمیسیون  آموزش و تحقیقات  مجلس یادآورشد: یکی از دیگر موضوعات مهمی که در جلسه  امروز کمیسیون مطرح شد، استانی شدن بودجه  آموزش و پرورش و پرداخت آن از سوی دولت به ادارت بود که با  مخالفت اعضا روبرو شد و نهایتا پیشنهاد حذف طرح دولت در این خصوص مطرح شد.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: