۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۲

در ۴ سال اخیر، رئیس سازمان برنامه و بودجه فقط یک بار در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت نموده است

طی چهار سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه صرفاً در یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کرده و وزیر کار در همین بازه صرفاً در ۳ جلسه از مجموع ۳۸ جلسه شورای گفتگو شرکت‌کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، گزارش عملکرد اجرای حکم مربوط به تشکیل شورای گفت‌وگو در ماده ۱۱ قانون بهبود فضای کسب و کار نشان می‌دهد که هر چند در دوره دولت دهم، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دلیل حضور نیافتن وزرای عضو به صورت ناقص و با دوره های زمانی طولانی تشکیل میشد، اما از آغاز دولت یازدهم، جلسات با نظم بیشتری برگزار شد.

براساس اظهارات رئیس اتاق ایران در شصت‌ونهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:«این نهاد در پایان سال ۹۰ تشکیل شد اما علیرغم قانونی بودن، بیش از یک سال در تعطیلی کامل به سر برد تا اینکه با شروع به کار دولت یازدهم فعالیت شورا شروع شد و هر چه زمان گذشت شورای گفتگو بیشتر به سمت بلوغ حرکت کرد.»

تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ ،۶۹ نشست این شورا برگزار شده است.  نکته قابل توجه این است که با اینکه حضور نمایندگان دولت در دولت یازدهم  و دوازدهم به نسبت دولت دهم، بسیار بیشتر و پررنگتر شده، اما همچنان عدم حضور یا حضور نامنظم اعضای دولتی در این شورا قابل تأمل است. برای مثال به جدول زیر توجه کنید که وضعیت حضور سه عضو مهم و مؤثر شورای گفتگو در هر گونه تصمیمگیری درخصوص محیط کسب وکار را نشان میدهد.

جدول ۴ .وضعیت حضور برخی از اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بازه زمانی ۶٫۱۹٫۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶٫۷٫۱۱ مجموعا ۳۸ جلسه

ردیف سمت تعداد جلساتی که شرکت
۱ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(رئیس سازمان برنامه و بودجه)  ۱
۲ وزیر تعاون، کار و رفاع اجتماعی ۳
۳ رئیس کل بانک مرکزی ۱۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی صرفاً در ۱ جلسه و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً در ۳ جلسه از مجموع ۳۸ جلسه شورای گفتگو در بازه زمانی چهارساله، شگفت آور و قابل تامل است.

این بررسی در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته و یادآوری شده است: قانونگذار در تبصره یک همین ماده یعنی ماده ۱۱ در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مجدداً بر حضور وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور کار شورا قرار میگیرد، تأکید کرده است.

همین گزارش نشان می‌دهد که معاون قوه قضائیه نیز در بازه زمانی ۳۱/۱/۱۳۹۴ تا ۴ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ در هیچیک از جلسات شرکت نکرده است. همچنین شهردار تهران در بازه زمانی ۱۲/۲/۱۳۹۰ تا ۱۱/۷/۱۳۹۵  تنها در ۷ جلسه شرکت کرده است. برخلاف مقامات مذکور، حضور رؤسای کمیسیون های مجلس و به ویژه نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفتگو، قابل قبول است.

قطعاً حضور نامنظم اعضا، از کارآمدی و اثربخشی شورای گفتگو می‌کاهد. یکی از دلایل ناکامی شورای گفتگو در ایفای وظایف مهمی که در ماده ۱۱به عهده آن نهاده است، وضعیت حضور اعضای آن است. شورای گفتگو نهادی است که توفیق آن در ایفای وظایفش، نیازمند مشارکت و دغدغه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی و تعاونی است.

منبع: نسیم آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: