قائم‌مقام وزیرعلوم درامور بین‌الملل:

مشخص‌کردن اولویت همکاری با کشورهای هدف وتدوین نقشه راه ازضروریات توسعه همکاری درحوزه بین‌الملل است

قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تاکید کرد: دانشجویان غیر ایرانی، سرمایه‌هایی هستند که موجب گسترش نگاه درست به اسلام، ایران و تشیع خواهند شد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر حسین سالار آملی در بازدید و دیدار با رئیس و معاونان دانشگاه ادیان و مذاهب، با اشاره به رسالت این دانشگاه در ترویج دین‌شناسی گفت: ارتباط علمی بیشتر با دانشگاه‌های غیر ایرانی به ترویج بیشتر اسلام می‌انجامد. دانشجویان غیر ایرانی، سرمایه‌هایی هستند که موجب گسترش نگاه درست به اسلام، ایران و تشیع خواهند شد. از این منظر، کشورهایی برنده هستند که تلاش بیشتری برای جذب دانشجوی بین‌المللی داشته باشند.

قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل در ادامه این دیدار، سه محور مهم را برای فعالیت‌های آتی دانشگاه ادیان و مذاهب برشمرده و گفت: تعیین محدوده و مشخص‌کردن اولویت همکاری با کشورهای هدف، تدوین نقشه راه همکاری‌های بین‌المللی و تبلیغ صحیح فعالیت‌های علمی از ضروریات توسعه همکاری در حوزه بین‌الملل است.

دکتر نوابی، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب نیز در این دیدار گفت: رسالت دانشگاه، تربیت نیروهای انسانی متخصص برای اشتغال در دانشگاه‌های غیر ایرانی است. دانشگاه ادیان نه برای ایران بلکه برای دنیای خارج از ایران طراحی شده است و ما در دانشگاه ادیان به دنبال ایجاد ارتباط با ادیان ابراهیمی و غیر‌ابراهیمی هستیم.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشجویان غیر‌ایرانی گفت: باید منابع مالی بیشتری برای جذب دانشجو هزینه شده و این برنامه جزو اولویت‌های همکاری علمی بین‌المللی باشد.

وی با تاکید بر ضرورت هدف‌مندی رابطه با کشورها افزود: اولویت همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب، کشورهای مسلمان و در میان کشورهای مسلمان، کشورهای همسایه هستند اگر چه ظرفیت‌های خوبی در پذیرش دانشجوان غیر‌مسلمان نیز داریم.

در این دیدار، دکتر کوهیان، معاون مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی و معاونان پژوهشی، آموزشی، اداری و مالی و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب نیز حضور داشتند.

منبع: آنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: