۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۵

بودجه حمایت از تولید نصف و بودجه متولی دولتی خرید گندم دو برابر شد!

در حالی که در سال ۹۶ یارانه ای که دولت برای خرید تضمینی گندم اختصاص داد، ۸۲۰۰ میلیارد تومان بود؛ در لایحه بودجه ۹۷ کل اعتبارات خرید تضمینی ۴۳۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده که تقریبا نصف بودجه سال قبل است.

به گزارش عیارآنلاین، در حالی که در سال ۹۶ یارانه ای که دولت برای خرید تضمینی اختصاص داد، ۸۲۰۰ میلیارد تومان بود؛ در لایحه بودجه ۹۷ کل اعتبارات خرید تضمینی گندم ۴۳۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده که تقریبا نصف بودجه سال قبل است.

از همین مبلغ قید شده برای خرید تضمینی گندم، ۲۶۱۰ میلیارد آن نیز برخلاف سال‌های گذشته خارج از ردیف‌های بودجه‌ای و ذیل مصارف هدفمندی یارانه‌ها دیده شده است!

با وجود کاهش کاهش ۵۰ درصدی بودجه خرید گندم، بودجه دستگاه دولتی متولی خرید تضمینی گندم از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: