طبق گزارش وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت:

بیش از ۵۰۰ هزار شغل کشاورزی پشت سد واردات کشاورزی

بررسی آماری واردات کشور به تفکیک مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سال‌های گذشته طبق گزارش‌های وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای افزایش و واردات کالاهای واسطه‌ای کاهش یافته است. در نهایت با استفاده از ساختار جدول داده ستانده سال ۹۰ مشخص شد که بر اثر واردات محصولات مصرفی و واسطه‌ای کشاورزی در سال ۹۵، تعداد ۵۶۳۷۶۹ فرصت شغلی در بخش کشاورزی و تعداد ۱۲۹۲۴۴ شغل غیرمستقیم کشاورزی از دست رفته است.

به گزارش عیارآنلاین، بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده مواد غذایی کشور، بدون تردید یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. از این رو بیکار شدن فعالان این بخش علاوه بر اثر مستقیم بر زندگی آنها، امنیت غذایی کشور را هم به خطر می‌اندازد. یکی از مهمترین مخاطرات اشتغال کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی است. بررسی آمارهای سه سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت واردات کالاهای کشاورزی همچنان نگران کننده بوده و خصوصا سهم کالاهای مصرفی در ترکیب واردات افزایش یافته است.

کالای واسطه‌ای کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و برخلاف کالای مصرفی برای مصرف نهایی عرضه نمی‌شود. همچنین کالای سرمایه‌ای به عنوان سرمایه برای واحدهای تولیدی استفاده می‌شود. از این رو واردات کالای مصرفی، بازار کشور را در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار داده و مانع رونق و اشتغال تولید داخلی است.

طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، عملکرد تجارت خارجی کشور در سه سال گذشته مطابق نمودار زیر بوده است:

چنانچه از نمودار فوق دیده می شود، روند واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی رو به افزایش و در مقابل واردات کالاهای واسطه‌ای رو به کاهش بوده است.

همچنین بررسی تجارت خارجی کشور توسط وزارت اقتصاد روند اشاره شده توسط سازمان توسعه تجارت را تایید می‌کند. در این گزارش کالاهای وارداتی به شرح زیر تفکیک شده است:

آمارهای ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد همانند گزارش سازمان توسعه تجارت از کاهش واردات کالاهای واسطه و در مقابل افزایش واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای خبر می‌دهد.

واردات کشاورزی تهدیدی برای اشتغال کشاورزی

بررسی آمار واردات کشاورزی سال ۹۵ و استفاده از آن در ساختار جدول داده ستانده سال ۹۰ نشان می‌دهد، بر اثر واردات مصرفی محصولات کشاورزی در سال ۹۵ تعداد ۲۷۶۸۱۰ شغل کشاورزی در چهار زیربخش مختلف کشاورزی از دست رفته است. همچنین بر اثر واردات کالاهای واسطه‌ای کشاورزی ۲۸۶۹۵۹ شغل در بخش کشاورزی از بین رفته است. اعداد بدست آمده در جدول زیر از حاصل‌ضرب توان اشتغالزایی زیربخش‌های کشاورزی در ارزش واردات هریک از این زیربخش‌ها در سال ۹۵ بدست آمده است.

تداوم واردات گسترده و جدی نگرفتن سیاست خودکفایی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور آثار بسیار زیانباری به همراه دارد. در شرایط فعلی که بیکاری رو به فزونی گذاشته و همزمان بخش بزرگی از اقتصاد هنوز در رکود به سر می‌برد، ادامه روند کنونی به عمیق‌تر شدن این بحران دامن می‌زند. در چنین شرایطی که کشور با موج عظیم ورود نیروی کار به بازار و تقاضای شغل مواجه است، تامین نیاز کشور از طریق تولید داخلی و گسترش صادرات نقش بسزایی در رشد اشتغال در بخش کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط با آن خواهد داشت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: