رئیس فراکسیون خانواده:

اعتبارات بیمه زنان خانه دار در بودجه ۲۰ درصد کاهش داشته است

رییس فراکسیون خانواده مجلس گفت: با توجه به دغدغه مندی زنان مجلس نسبت به مسائل زنان سرپرست خانوار، پیگیری این مساله و افزایش اعتبار این بخش یکی از اولویت های مهم برای رفع بخشی از مسائل زنان سرپرست خانوار قرار دارد.

به گزارش عیارآنلاین، همانطور که در خبرها آمده، لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور با رقم منابع ۱۱۹۴ تریلیون تومانی  تقدیم مجلس شد و بلافاصله ردیف های پیشنهادی برای سازمان، نهادها و دستگاههای مختلف در فضای مجازی به بحث و بررسی گذاشته شد.  یکی از موارد مهمی که محل دغدغه جامعه زنان قرار گرفته، بودجه پیشنهادی برای بخش های مرتبط با زنان از جمله، زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار است که این روزها نیز بحث پیرامون نگاه و نگرش دولت آتی در ارتباط با حل معضلات این گروه از زنان نقل محافل است.

به همین بهانه با پروانه مافی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون خانواده در مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشستیم که حاصل آن را در ذیل میخوانید:

پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد قابل توجه زنان خانه دار و افزایش زنان سرپرست خانوار طی سال های گذشته که سبب اهمیت دوچندان مسائل زنان شده است، گفت: با نگاهی اجمالی به آمارها در خصوص زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار،مشاهده میکنیم حدود ۲۰میلیون زن خانه دار وجود دارد که در زمره جمعیت غیرفعال کشور تعریف میشوند و به نوعی امید و انگیزه خود را برای دستیابی به شغل مناسب از دست داده اند. زنانی که بخش قابل توجهی از آنها در صورت وجود شرایط کاری مناسب طالب فعالیت و اشتغال هستند.

وی افزود:همچنین، جمعیت زنان سرپرست خانوار در یک فاصله پنج ساله از سال ۱۳۸۵تا۱۳۹۰،  بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. در سال های بعد این روند کماکان سیر صعودی را طی کرده و تعداد این افراد در حد فاصل  سرشماری  ۹۰ تا ۹۵ حدود ۲۰ درصد افزایش داشت که از ۲ میلیون و ۵۳ هزار به بیش از سه میلیون رسید که با احتساب اعضای خانواده خود از مرز ۵میلیون نفر گذشت که همین رقم ساده گویای این مطلب است که نمیتوان به سادگی از کنار مساله و آسیب های زنان خانه دار و  زنان سرپرست خانوار عبور کرد.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات ،اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه با اشاره به آسیب های پیش روی زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت:متاسفانه در جامعه ما زنان اعتبار اجتماعی و امنیت خود را مدیون مردان هستند و در نتیجه زنانی که پشتوانه همسر ندارند با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند.  مسائل مالی و اقتصادی، تنهایی، فقدان تضمین آینده، افسردگی، نگرش غلط جامعه به زنان مطلقه و بیوه، تنها بخشی از مسائل این افراد است که متاسفانه دامنه این مسائل به فرزندان و خانواده آنها نیز کشیده شده و آسیب زننده است.

به گفته وی، در حال حاضر قریب به ۸۰۰ هزار زن خانه دار و بیش از ۱۲۰هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که از هیچ گونه پوشش بیمه ای برخوردار نیستند. باوجود آنکه طبق برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای قانون بیمه زنان خانه دار و  سرپرست خانوار بوده اما با گذشت چند ماه از ابلاغ، کماکان این قانون در گیر و دار مناسبات اجرایی مانده و  اجرایی نشده است. با توجه به آسیب های پیش روی زنان و فرزندانشان، ضرورت توجه و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و رفاهی برای عملیاتی کردن بیمه زنان سرپرست خانوار اهمیتی مضاعف پیدا کرده ،اما در عرصه اجرا و بودجه های پیشنهادی برای سال آتی، اهمیت این مساله مورد غفلت قرار گرفته است.

به عنوان مثال، در ردیف بودجه بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان سرپرست خانوار سال ۱۳۹۶ رقم ۲۴میلیارد پیش بینی شد که در قیاس با سال ۹۵ با کاهش ۲۰درصدی مواجه شد. هرچند انتظار می رفت باتوجه به افزایش ۲۰درصدی زنان سرپرست خانوار در طی ۵سال گذشته، سهمی بیشتری را در بودجه به خود اختصاص دهد اما در بودجه پیش بینی سال ۱۳۹۷، رقم پیشنهادی، ۱۴میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان است که در قیاس با سال جاری، طبق رویکرد سال جاری، با کاهش ۴۰درصدی مواجه شده است.

رئیس فراکسیون خانواده در مجلس تاکید کرد:با توجه به دغدغه مندی زنان مجلس نسبت به مسائل زنان سرپرست خانوار، پیگیری این مساله و افزایش اعتبار این بخش یکی از اولویت های مهم برای رفع بخشی از مسائل زنان سرپرست خانوار قرار دارد. هر چند لازم به ذکر است که صرف تاکید برنقش دولت و دولتی دانستن راهکارهای حل مساله برای پیگیری و رفع  آن، مثمرثمر نخواهد بود و افزایش مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و سازمان های اقتصادی غیردولتی  و افزایش مشارکت اقتصادی آنان زمینه را برای حل مسائل زنان توسط خودشان آماده می کند.

منبع: مهرخانه

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: