معاون آموزشی وزارت علوم:

ماموریت مجازی بودن و غیرحضوری بودن دانشگاه پیام نور باید حفظ شود

معاون آموزشی وزارت علوم صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور گفت: در هر فراخوان برای جذب هیات علمی بیش از ۳۰ هزار نفر ثبت نام می کنند در حالی که در ۸ سال گذشته تنها ۲ هزار هیات علمی در دانشگاه ها جذب شده اند مگر چقدر کشور به دکترا نیاز دارد که تا این حد میدان برای فارغ التحصیلان دانشگاه بازشده است

به گزارش عیارآنلاین، شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در آیین تودیع و معارفه ریاست دانشگاه پیام نور گفت: بحث تجمیع و ساماندهی واحدها در راستای سیاست های وزارت علوم است، هم چنین نیاز دیگر ما کیفیت است که دانش آموخته های پیام نور در راه خود موفق بوده اند.

شریعتی نیاسر تاکید کرد: باتوجه به سهم مناسب دانشگاه پیام نور در نظام آموزش عالی تشکیل شورای راهبردی ضروری بود که انجام شد و با تدبیر و سیاست های ریاست جدید دانشگاه پیام نور امیدواریم این شورا تاثیر گذار و هدایت کننده باشد.

او افزود: مسئولیت اجرایی در کشور ما مشکلاتی به همراه دارد که هر چه به سطح کلان پیش رود مدیریت را سخت تر می کند که خوشبختانه آقای زمانی رییس جدید دانشگاه پیام نور تمام رده های مدیریتی را گذرانده است.

شریعتی نیاسر خاطر نشان کرد: در یک برهه ی زمانی برای جبران خلا کمبود مراکز آموزشی و نظام یاددهی دانشگاه پیام نور تاسیس شد، حتی دانشگاه آزاد اسلامی هم با این هدف در مدار آموزشی قرار گرفت، اما در گذر زمان شاهد بودیم که تعداد مراکز آموزش عالی افزایش پیدا کرد تا حدی که مراکز آموزشی ما از کشور چین با جمعیت میلیاردی بیشتر است.

او افزود: هم چنین تعداد دانشجویان از سال ۸۴ رشد نمایی پیدا کرد که با توجه به کاهش نیروی جوان و سیاست های آموزش عالی موجب به هم خوردن تعادل آموزشی کشور شد به نحوی که در برنامه برای دانشگاه پیام نور نسبت دانشجو به استاد ۲۵۰ است که امروز این نسبت به ۱۳۰ رسیده است که فراتر از نرم مشخص برنامه پیش رفته است پس یا باید جمعیت دانشجو افزایش یابد و یا تعداد هیات علمی کاهش یابد و هیچ کدام عملیاتی نیست و باید در سیاست ها تجدید نظر صورت گیرد.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: یکی از شاخص های منحصر به فرد دانشگاه پیام نور مجازی بودن و غیرحضوری بودن است که باید تلاش کرد این برند حفظ شود و به برند دانشگاه نباید خدشه وارد شود.

او افزود: هم چنین استفاده از تکنولوژی های جدید در دانشگاه پیام نور ضروری است یعنی از زیرساخت هایی استفاده شود که در سراسر کشور و حتی فراملی آموزش مجازی در سطح بالا و با تکنولوژی انجام شود و زیرساخت ها متناسب با ماموریت دانشگاه گسترش یابد؛ وقتی امکانات مالی و رفاهی اجازه ی تردد به جوانان را نمی دهد، آموزش باید از راه دور صورت گیرد.

شریعتی نیاسر گفت: اشکال آموزش عالی ما این است که همه ی دانشگاه ها می خواهند همه کاری کنند اگر ماموریت اصلی دانشگاه غیر حضوری است توجه به مسایل عمرانی و فضای آموزشی نباید در اولویت باشد چون وضعیت مالی و اقتصادی کشور مطلوب نیست و بخشی از مشکلات اقتصادی مربوط به آموزش عالی است چرا که بودجه ی عمومی دانشگاه حدود ۲۷۰ میلیارد است که باتوجه به کمبود بودجه مراکز آموزشی نباید تا این حد به دولت متکی باشند.

او تصریح کرد: تجهیزات ارزشمندی در دانشگاه پیام نور خریداری شده است که در سایر زیرنظام ها وجود ندارد و دانشگاه پیام نور یکی از زیرنظام های ارزشی کشور تلقی می شود و در این راه همه ی نظام های آموزشی باید ملی بیندیشند و سازمانی عمل کنند هم چنین برند غیرحضوری دانشگاه باید حفظ شود حتی برای دوره های مجازی سایر دانشگاه ها فشارآوردیم که کمتر باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: بحث بسیار مهم دیگر کنترل تحصیلات تکمیلی است که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی دکترا داریم چون شخصی که دکترا می گیرد اولین هدف خود و خانواده اش این است که به عنوان استاد و هیات علمی فعالیت داشته باشد اما ظرفیت نظام آموزشی کشور محدود است .

او ادامه داد: در هر فراخوان برای جذب هیات علمی بیش از ۳۰ هزار نفر ثبت نام می کنند در حالی که در ۸ سال گذشته تنها ۲ هزار هیات علمی در دانشگاه ها جذب شده اند مگر چقدر کشور به دکترا نیاز دارد که تا این حد میدان برای فارغ التحصیلان دانشگاه بازشده است پس نمی توان به این مسائل بی توجه بود توانمندی دانشگاه جایگاه خود را دارد اما ظرفیت جامعه نیز محدود است پس باید هدفمند پیش رویم.

شریعتی نیاسر گفت: در حوزه ی بین المللی دانشگاه به خوبی می تواند وارد شود و پتانسیل ورود به حوزه ی بین المللی بسیار بالاست و بسیاری از کشورهای منطقه نیازمند آموزش عالی ما هستند و نمی توانند تردد داشته باشند و از طریق کانال پیام نور به خوبی می توان در کشورهای هدف ورود پیدا کرد .

او ادامه داد: پتانسیل ۴ هزارنفری هیات علمی دانشگاه در بحث هاز پژوهشی می تواند اجرایی شود پس اگر ماموریت هر دانشگاه حفظ شود توفیقات خوبی خواهیم داشت و پتانسیلی که در پیام نور هست باید با سایر زیرنظام ها هم افزایی صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: امکانات دانشگاه پیام نور در خیلی از دانشگاه های دولتی هم وجود ندارد و از توان آموزشی باید در بخش های جمعی استفاده کرد چون حل مسایل آموزشی در گرو خرد جمعی است هم چنین سیاست مدیریت منطقه ای به مرحله نهایی رسیده است که مراکز پیام نور در این سیاست نقش موثری خواهند داشت.

شریعتی نیاسر در پایان خاطر نشان کرد: دانشگاه ها در مناطق مختلف باهم بیگانه هستند که باید در جهت تعامل و هم افزایی اقداماتی صورت گیرد تا اعتلای نظام آموزش عالی رقم بخورد.

منبع: ایسکانیوز

۵ دیدگاه

 1. ناشناس :

  این سامانه های مجازی یادگیری الکترونیکی باید حضوری دردانشگاه باشد طبق روال عاادی سامانه هایب یاذدگیری الکترونیکی مزخرفتررین سامانه یادگیری هست اگردرروس رشته آب وهواشناسشی رامجازی نکنید به صورت روال عادی خیلی بهتراست قبلا ماکلاسیمان حضورری بود سطح یادگیری دانشجوباحضوردرکلاس یبهتر است سامانه های مجازی شما بازنمیشود وبامشکل روبرو هستند دیگررلطفا پیشنهاد مجازی دروس الکترونیکی غیرحضوری رانکنید واقعا سایت مزخرف وبی خودی

 2. ناشناس :

  اگردانشجونتواندبنشید پای میز کامپیوتر و بخواهد دروس ش عادی ارائه شود و بخواهد عادی امتحان دهد دروس پیام نور شهرری که کمترازشش نفرباشد اگرترم هشتم دروس هم مجازی باشد باز هم دراذیت من نبایدبنشینم پای میزکامپیوتر من مشکل دارم بادروس مجازی یادگیری الکترونیکی نه صدا دارد نه کیفیت خوبی دارد ونه درس دادن استادانش خوب است بسیارضعیف است درمقابل با استادان عادی استادان عادی حضوردرس دادانشان خیلی بهتراز دروس مجازی است لطفا واحدهای مجازی الکتررونیکی ماراحذف کنید ومن اعتراض دارم به تغییراساساسنامه دروس مجازی یادگیری رانمیخواهیم می خواهم استاددرحضورکلاس وجودداشته باشد خالف دروس دروس مجازی یادگیری الکترونیکی هستم اگرترم هشتم دروس میکرکلیماتولوژی و اقلیمم شناسی کاربردی وتغییر اقلیم پیامدهی آن مجازی باشدتنهای سامانه های یادگیری الکترونیکی را شما وبلاگرمیکنم نه فایل صوتی وبلکه تمام نرم افزارهای مخصوص همه شهرها راین کاررانجام میدهم

 3. ناشناس :

  اعتراض به آزمون سراسری کنکور ریاضی دانشگاه خوارزمی مراقبهای دانشگاه خوارزمی راتغییرداد صلاحیت مراقبی ندارد و وقت کم در آزمون کنکور ریاضیات تقاضا داریم دوباره آزمون کنکور ریاضی چهارم دبیرستان خوارزمی برکزارشود

 4. ناشناس :

  ماموریت مجازی بودن دروس پیام نور حفظ نمیشود مابرخلاف دستور شماعمل میکنیم اگردروس مجازی باشد ماواحدهایم راعادی برمیدارم درمقطدرمقطع کارشناسی دیگر هیچ دانشجویی نمیتواند ازسامانهlmsاستفاده کند

 5. ناشناس :

  منظر بلاگر سامانه های lmsباشید چون بابلاگرانتخاب واحدمجازی دسترسی برای دانشجویان محدود میشود الان بسیاری ازنرم افزاربلاگرشد چون قطب اصفهان اساتیدمجازی فایزه جوکاربادانشجویان راه نمی آید الان واحدهایم با آن استاد باعرض متاسفانه مانمیخواهیم دروسمان مجازی با قطب اصفهان باشد یادروس تخصصی مجازی پیام نورشهرری راتغییردهید یادروس مجاازی رااختیاری کنید بگذاریدبه انتخاب خوددانشجوباشد شاید واقعا کامپیوتو وموبایلشان مضرباشد حالابا دروس طرح مجازی که اساتید قطب اصفهان حق آدمها رامیخورند شهریه دودرسی که به امیدپاس کردن بودم هدررفت ومن امید داشته باشم دروسم تخصصی پاس کنم اما به خاطر ناحقی بعضی اساتید که قطب اصفهان وفایزه جوکاردرحقم کرد دلخوریم الان میخواهم تمام واحدم راعادی وخودخوان بردارم من حساسیت دارم به نورکامپیوتروموبایل اون ترم قبل اذیت شدم باقطب اصفهان واحدبرداشتم مادیگرهیچ امیدی به برداشتن دروس مجازی با قطب اصفهان نداریم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: