دست‎درازی بانک‎های خصوصی به جیب مردم

افزایش بی سابقه پایه پولی در دولت یازدهم بدون مسکن مهر/ اینفوگرافی

در دولت یازدهم پایه پولی به میزان ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، افزایش بی سابقه پایه پولی در دولت یازدهم بر اثر اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی بوده که به معنای دست درازی بانکهای خصوصی به جیب مردم است. 

به گزارش عیارآنلاین، در دولت دهم افزایش پایه پولی با وجود خط اعتباری مسکن مهر ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در دولت یازدهم پایه پولی به میزان ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

این افزایش در رخ داده که بودجه عمرانی به طور قابل توجهی کاهش یافته و خط اعتباری مسکن مهر متوقف شده است.

افزایش بی سابقه پایه پولی در دولت یازدهم بر اثر اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی بوده که به معنای دست درازی بانکهای خصوصی به جیب مردم است.

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: