معاون حقوقي وزير آموزش و پرورش:

تعیین تکلیف مدارس قلع و قمعی در گرو تأمین اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان است

معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش گفت: تعداد ۱۱۹ ملک از مدارس دارای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در سراسر کشور شناسایی شده است که تعیین تکلیف و خرید این مدارس نیازمند اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال است .

به گزارش عیارآنلاین، یوسف نجفی اظهارکرد: به دلیل اختصاص اعتبار اندک،‌ تعداد بسیار محدودی از این فضاها خریداری شده اند با این وصف فارغ از بحث تأمین اعتبار، ‌برای حل مشکل اقدامات دیگری صورت گرفته است .

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعیین تکلیف بخشی از این مدارس در برنامه‌های اولویت دار سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی و امور مجلس قرار دارد، تصریح کرد: در دستور العملی به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اعلام شده تا در صورتی که مالکان این نوع مدارس آمادگی دریافت ملک معوض را داشته باشند و آموزش و پرورش هم ملک مازاد داشته باشند، می توانند به استناد تصویب نامه سال ۱۳۸۸ هیأت وزیران اقدام نمایند.

معاون وزیرآموزش و پرورش بیان کرد: تعداد این مدارس در سال‌های گذشته حدود ۱۰۰۰ ملک بوده که اکنون به ۱۱۹ ملک کاهش یافته است.

نجفی در خصوص چرایی پیدایش چنین املاکی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته مسوولان فاقد صلاحیت محلی فضاهای با کاربری آموزشی را در اختیار آموزش و پرورش قرار داده اند و آموزش و پرورش با صرف اعتبارات دولتی در آن احداث بنا کرده و به صورت مدرسه استفاده کرده است اما بعد مالکان با ارائه سند مالکیت و پیگیری موضوع در مرجع قضایی حکم خلع ید و قلع و قمع گرفته‌اند و بعضاً ‌اصرار به تعیین تکلیف ملک یا اجرای رأی دارند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: