۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۸

میانگین سهم مسکن در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوار به ۴۵ درصد رسید!

میانگین سهم مسکن در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوار به ۴۵ درصد رسید؛ این در حالی است که طبق قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن متناسب با نیاز خانوار است.

به گزارش عیارآنلاین، میانگین سهم مسکن در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوار به ۴۵ درصد رسید!

این در حالی است که طبق قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن متناسب با نیاز خانوار است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: