یک مسئول در وزارت بهداشت:

صرفه جویی و مدیریت هزینه‌ها در پژوهش‌های نظام سلامت از اهداف تشکیل این نظام است

رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا) ، افزود: بهره برداری اثر بخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کیفی پژوهش های نظام سلامت، صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در پژوهش های نظام سلامت از اهداف تشکیل این نظام است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر پیام کبیری در نشست خبری معاون تحقیقات و فناوری گفت: محققین و نویسندگان از جمله اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران از اقلام و عناصر اطلاعات پژوهشی علوم پزشکی و سلامت است و طرح های تحقیقاتی، پایان نامه، مقالات، مجلات، کتاب ها و پروانه های ثبت اختراعات از دیگر اقلام و عناصر اطلاعات پژوهشی و سلامت است.

رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا) ، افزود: بهره برداری اثر بخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کیفی پژوهش های نظام سلامت، صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در پژوهش های نظام سلامت از اهداف تشکیل این نظام است.

به گفته وی، افزایش مشاهده پذیری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و نتایج پژوهش ها، و پایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش های پزشکی از دیگر اهداف ایجاد نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران است.

دکتر کبیری با بیان این که در نظام نوپا، ۱۲ سامانه اطلاعات علمی و ۱۲ خدمت نوین پژوهشی وجود دارد، افزود: سامانه های علم سنجی اعضای هیات علمی، علم سنجی دانشگاه ها، مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی، مدیریت انتشارات و کتب، مجلات نامعتبر و جعلی، کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی، سامانه اخبار پژوهش های سلامت کشور و پایان نامه های پزشکی و بانک اطلاعات مقالات پزشکی و بانک اطلاعات طرح های تحقیقاتی، در این نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران وجود دارد.

منبع: وبدا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: