دبیر شورای عالی بیمه سلامت:

سازمان نظام پزشکی مسئول ویرایش کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت شد

رییس دبیرخانه و دبیر شورای عالی بیمه سلامت با اشاره به ویرایش کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت از سوی سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از مصوبات جلسه شورایعالی بیمه سلامت، در عین حال از پیشنهاد تعرفه‌ای شورای عالی بیمه سلامت برای خدمات تشخیصی درمانی سال ۹۷ و ارسال آن به دولت خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر علیرضا اولیایی منش در خصوص مصوبات آخرین جلسه شورای عالی بیمه سلامت، گفت: بعد از دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر انتقال شورای عالی بیمه سلامت و دبیرخانه این شورا از وزارت رفاه به وزارت بهداشت و تائید معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این انتقال، اولین جلسه شورای عالی بیمه سلامت در این وزارت و شصت و نهمین جلسه این شورا در ۳۰ آبان ماه سالجاری به ریاست وزیر بهداشت و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت یکی از مصوبات این جلسه را ارائه پیشنهاد تعرفه برای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۷ بیان کرد و گفت: این مصوبه شامل بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی غیر دولتی می‌شود که اعضای شورا به اتفاق آرا پیشنهاد را برای همه بخش‌ها به طور یکسان تصویب کردند و این مصوبه به معاونت ریاست جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اجرا و طرح در دولت ارسال شده است.

اولیایی منش، مصوبه دوم این جلسه را در خصوص ویرایش بعدی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت بیان کرد و افزود: با توجه به اعلام آمادگی سازمان نظام پزشکی کشور، اعضای حاضر به اتفاق آرا تصویب کردند که سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از شورای عالی بیمه سلامت و با توافق کلیه ذینفعان، ویرایش بعدی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت را بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت، سازمان های بیمه گر و مردم تدوین و به منظور بررسی به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ارسال کند.

بنابر اعلام وب‌دا، وی ضمن اشاره به ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر عدم تجویز و ممنوعیت پوشش بیمه‌ای داروهای غیر ژنریک در بند (د) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، گفت: در مورد این مصوبه اعضای شورای عالی بیمه سلامت تصویب کردند که با تشکیل کارگروهی، شیوه عملیاتی نمودن این بند بدون آسیب به بیماران خاص پیگیری شود و نتیجه عملکرد کارگروه متشکل از نمایندگان اعضای شورای عالی بیمه سلامت به دبیرخانه شورا ارسال شود.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت، به روز کردن مصوبات مرتبط با تعرفه ترجیحی مناطق محروم و هماهنگ کردن آن با اهداف طرح تحول سلامت را مصوبه چهارم شورای عالی بیمه سلامت عنوان کرد و گفت: اعضای شورا در مورد این موضوع مصوب کردند که کارگروهی متشکل از نمایندگان اعضای شورا، این موضوع را بررسی و پس از بحث در دبیرخانه شورا در جلسات بعدی شورای عالی بیمه سلامت کشور، پیشنهاد خود را برای تصویب ارائه دهند.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: