معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

باید بخش غیردولتی را در ساخت، تجهیز و اداره بیمارستان‌ها به کار گرفت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: باید بخش خصوصی را در ساخت و تجهیز و اداره بیمارستان ها به کار گرفت، زیرا منابع دولتی کافی نیستند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات پزشکی گفت: هم اکنون بیش از ۱۲۰ هزار تخت فعال در کشور داریم و در حال حاضر از ۳۵۰ بیمارستان حدود ۴۵ هزار تخت فرسوده در آنها وجود دارد.

وی افزود: طبق شاخصه، به ازای هر هزار نفر می بایست یک تخت داشته باشیم و این شاخصه را تا سال ۱۴۰۴ به ۲.۶ برسانیم که حداقل ۵۰ هزار تخت بیمارستانی را باید برای رسیدن به این معیار اضافه کنیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ادامه داد: در دولت قبل موفق شدیم بیش از ۲۵ هزار تخت بیمارستانی بسازیم و شاخصه را از ۱.۶ به ۲ ارتقا دهیم.

وی گفت: در حال حاضر ۲۹۰ پروژه بیمارستانی در دست ساخت داریم که ظرفیت آن ۴۶ هزار تخت بیمارستانی است. اگر این ۴۶ هزار تخت بیمارستانی در حال ساخت بهره برداری شوند باز هم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم داریم که به شاخصه مورد نظر دست یابیم.

صدرالسادات افزود: در سال ۹۵ حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۶، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمومی به حوزه ساخت بیمارستان اختصاص داده شد و در بودجه ۹۷ نیز همین هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی گفت: کمبود نیروی انسانی یکی دیگر از چالش های ما در این حوزه است. از سال ۹۱ تاکنون ۱۰ هزار و ۲۲ نفر برای بیمارستان های جدیداحداث جذب شده اند و امسال نیز فراخوان ۱۱ هزار نیرو داده شده است، در حالی که فقط برای تخت های جدیدالاحداث و بیمارستان های تازه ساخت بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو لازم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تصریح کرد: باید بخش غیردولتی را در ساخت، تجهیز و اداره بیمارستان ها به کار گرفت، زیرا با منابع دولتی قادر به اداره آنها نخواهیم بود. ما تجربیات زیادی را در واگذاری حوزه سلامت به بخش خصوصی داشته ایم. مراکز شنوایی سنجی، درمانگاه ها، مراکز بینایی سنجی و ۸۱۰ داروخانه را در گذشته به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که به خوبی در حال اداره شدن هستند.

صدرالسادات گفت: تعارض منافع، فقر قوانین موجود، عدم تضامین کافی از سوی دولت به سرمایه گذاران و عدم شناخت سرمایه گذار نسبت به اقتصادی بودن حوزه سلامت از موانعی است که بر سر این راه وجود دارد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: