۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۳

در لایحه بودجه سال ۹۷ کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است

در جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ که مربوط به برنامه های پژوهشی است؛ کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است.

به گزارش عیارآنلاین، صبح امروز رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در بخش هایی از لایجه که مربوط به موسسات پژوهشی، دانشگاهها و پارک های علم و فناوری است مبالغ اختصاص یافته مشخص شده که در ذیل به آن اشاره می شود.

شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری تا سقف هفتاد هزار میلیارد–(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و احداث خوابگاه های متاهلین موضوع بند (پ) ماده ( ۱۰۳ ) قانون برنامه ششم توسعه کشور استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

به منظور ارتقاء شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور قابل اختصاص به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری مستقر در استان است.

کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است.

در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور ( که با هماهنگی وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود ) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: