۱۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۹

صندوق حمایت از پژوهشگران از اجرای ۸۱ پروژه علمی در حوزه‌های مختلف حمایت می‌کند

۸۱ پروژه علمی در حوزه‌های مختلف برای حمایت تصویب شد تا از این طریق فعالیت تحقیقاتی محققان کشور سرعت گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، حمایت از محققان و پژوهشگران کشور برای انجام پروژه های علمی را باید فرصتی برای پیشرفت کشور دانست پیشرفتی که مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه است. پژوهشگران و فناوران توسعه علمی کشور را باعث می شوند بنابراین ساماندهی مناسب برای تولید علم و فناوری، هم افزایی علم و تولید ثروت و آماده سازی بستر اجرایی آن در راستای سوق دادن منافع تحقیقاتی و فناوری به مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس صندوق پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز و الویت کشور را مورد حمایت قرار می دهد. این پروژه ها نخست در کارگروه های مختلف تایید شده و برای تصویب نهایی به کمیته تخصصی ارسال می  شوند.

بر این اساس در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق حمایت از ۸۱ پروژه پژوهشی تصویب شد تا با این حمایت پژوهشگران کشور فعالیت تحقیقاتی خود را سرعت دهند. این پروژه ها شامل ۶۲ پروژه پژوهشی و ۱۹ پروژه پسا دکتری است که حوزه های مختلف علمی همچون پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی،میان گروهی، مدیریت، معارف و محیط زیست را شامل می شود که بر اساس نیاز و اولویت های کشور مورد حمایت قرار می گیرند. بیشترین مصوبات آخرین جلسه کمیته تخصصی به ۳کارگروه کشاورزی، فنی و مهندسی و علوم زیستی اختصاص دارد.

همچنین از جمله دستاورد این پروژه های  مصوب می توان به تعهد به چاپ ۵۸ مقاله ISI  در سطحQ1 ، یک مقاله ISI در سطحQ2 ، بیست و سه مقاله ISI ، یازده مقاله ISC، بیست و سه مقاله JCR ، سیزده مقاله علمی پژوهشی، یک مورد نرم افزار، ۵ مورد ثبت اختراع، شش مورد ساخت نمونه محصول، شش مورد دانش فنی، سه مورد تالیف کتاب،  یک مورد سمینار مردمی و یک مورد کلکسیون اشاره کرد. علاوه بر تصویب موارد فوق طرح های ارسالی در فراخوان گرنت آغاز نیز در این جلسه مطرح و با ۱۲گرنت آغاز موافقت اصولی شد.

منبع: بنیاد ملی نخبگان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: