معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :

۱۰۰ درصد رشته‌هایی که در این دانشگاه تدریس می‌شود بازنگری شدند

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ۱۰۰ درصد رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شود بازنگری شدند.

به گزارش عیارآنلاین، عباس سروش گفت: بازنگری دروس در تمامی دانشکده های این دانشگاه انجام شد و اکنون ۱۰۰ درصد رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شود بازنگری شدند.

وی افزود: برنامه داریم از ترم بهمن دروس بازنگری شده را اجرایی کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه وزارت علوم دانشگاه های برتر اجازه دارند دروس بازنگری شده خود را به این وزارتخانه ارائه کنند.

سروش اظهار داشت: دیگر دانشگاه های کشور نیز می توانند از این برنامه های درسی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: برنامه های درسی بازنگری شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر روی سایت این دانشگاه بارگذاری خواهد شد تا دیگر دانشگاه ها نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: