حمایت کمیسیون صنایع مجلس از خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت : امروز بهترین حمایت از صنعت خودرو ، اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو است.

به گزارش عیارآنلاین، رامین نورقلی پور گفت : در سایه خصوصی سازی کامل در صنعت خودرو است که می توان به اهداف اصلی در حوزه خودروسازی در کشور دست یافت .
وی با اشاره به اینکه توجه به صادرات، نسخه شفا بخش صنعت خودرو کشور است، اظهار داشت: به این موفقیت نمی توان دست یافت مگر اینکه صنعت خودرو ایران به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: البته مجلس نیز می تواند در مسیر خصوصی و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو را حمایت کند و بی تردید حرکت در این مسیر و دستیابی به این هدف با کمک مدیران شرکت های خودروسازی و همکاری وزارت صنعت و معدن بهتر فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد در خدمت خودروسازان، دولت و همچنین مصرف کننده نهایی باشد هر چند تمامی این حمایت ها در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم کشور است.
نورقلی پور هر چند حمایت مجلس و دولت را از صنعت خودرو مهم ارزیابی کرد اما این جریان را به منزله ورود به جریان مدیریت در شرکت های خودروسازی دانست و افزود: هر کجا مجلس و دولت ورود کرده در مواردی موجب ایجاد موانعی بر سر راه تولید شده است به همین جهت خصوصی سازی واقعی، اعطای قدرت به مدیران شرکت های خودروسازی است که با تصمیم گیری مستقل و سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه بهتر مدیریت کنند و بدون دخالت این بخش ها به فعالیت جدی تر و موفق تر در این صنعت ادامه دهند.
وی افزود : مجلس از نگاه مثبت مدیریت جدید سایپا در حوزه تولید و کیفیت حمایت می کند تا به حرکت مثبت صنعت خودرو کشور کمک موثری کند.
گروه خودروسازی سایپا باید به تولید و کیفیت توجه کند و قطعا چنین نگاهی مورد حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
وی گفت: حمایت از قطعه سازان و بهبود پرداخت مطالبات، ارتقای کیفیت تولید جدید و افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش مهم است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت : هر چند صنعت خودرو کشور با مشکلات بسیاری دست به گریبان است اما بی شک توجه به حوزه خدمات پس از فروش از مواردی است که باید مورد اهتمام جدی شرکت های خودروسازی قرار گیرد.
وی با اشاره به رشد شاخص های کیفی خودروسازان و افزایش رضایتمندی مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش، تاکید کرد : امید است گروه خودروسازی سایپا باید در راستای ارتقای خدمات و کسب رضایت بیشتر مشتریان، حرکت های مثبتی را در آینده داشته باشد.
نورقلی پور گفت : باید مطالبات قطعه سازان ظرف مدت کوتاهی پرداخت شود و بی شک تحقق این نگاه می تواند به حرکت مثبت صنعت خودرو ایران کمک موثری را کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر نگاه حمایتی مجلس از مدیران شرکت های خودروسازی به منظور توسعه این صنعت در کشور اظهار داشت: محور اصلی حمایت مجلس از صنعت خودرو عمدتا در حوزه قانون گذاری و نظارتی خواهد بود.

منبع: صداوسیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: