عضو هیات رییسه مجلس:

جلوگیری از هزینه‌های موازی درحوزه سلامت ضروری است

عضو هیات رییسه مجلس با انتقاد از کاهش تخصیص منابع حوزه سلامت به ۳۰ درصد، گفت:‌ دولت برای تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای راه‌کار مناسب رابه مجلس پیشنهاد دهد.

به گزارش عیارآنلاین،  اکبر رنجبرزاده نماینده مجلس، درخصوص اظهارات رییس جمهور مبنی براینکه مشکلات مالی طرح تحول ناشی از نبود منابع برای بیمه ها بود، گفت:‌ طرح تحول سلامت یکی از پروژه های دولت یازدهم بود که سبب رضایت بخشی مردم ازخدمات حوزه بهداشت و درمان شد؛ یعنی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی به وی‍‍ژه بخش دولتی از دریافت خدمات رضایت دارند.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اجرای این طرح سبب کاهش شدید پرداختی ها از جیب مردم شد، افزود: درارتباط با پرداختی ها از جیب مردم درطی ۴ سال گذشته مشکلات مهم و حادی وجود ندارد، بنابراین طرح تحول سلامت توانست قسمت عمده ای از مشکلات مردم درحوزه بهداشت و درمان را مرتفع  کند؛ اما درشرایط فعلی دنبال کردن اجرای طرح تحول ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان با تلاش به دنبال کاهش و کنترل هزینه ها است، تصریح کرد:‌ درحال حاضر دو اقدام مهم یعنی ایجاد منابع و درآمدهای پایدار برای حوزه سلامت باید انجام شود، البته مجلس با رایزنی و گفت وگو با مسئولان دولتی به دنبال ایجاد منابع پایدار برای وزارت بهداشت و درمان است، همچنین منابع و اعتبارات بیمه ها متناسب با بیمه شدگان باید تقویت شود؛ یعنی اعتبارات لازم و کافی به صندوق های بیمه ای تعلق گیرد.

رنجبرزاده با تاکید برتقویت منابع صنوق های بیمه ای، گفت: روش های گوناگونی برای این منظور وجود دارد، اما دولت تاکنون راهکاری را برای تقویت منابع بیمه ها پیشنهاد نداده است؛ ضمن اینکه درخصوص هزینه ها نیز باید تا حد ممکن صرفه جویی صورت گیرد؛ البته وزارت بهداشت و درمان مصمم است هزینه های اضافی و سربار بر طرح تحول سلامت را مسدود کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه جلوگیری از هزینه های موازی درحوزه سلامت ضروری است، افزود:‌به طورحتم اجرای قوانینی مانند پرونده الکترونیک سلامت مهم است، باید مشخص شود که یک بیمار دریک بازه زمانی چه خدمات موازی را برای بهبود بیماری خود دریافت کرده است؛ ضمن اینکه اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از موارد دیگر برای کاهش هزینه ها است.

وی با اشاره به اینکه مصوبات و قوانین مجلس درحوزه سلامت مانند یک درصد ارزش افزوده باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد:‌ اینکه تخصیص منابع مصوب برای حوزه سلامت توسط دولت به میزان بسیاری دربرخی شرایط به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، به طورحتم منابع بیمه ای برای حل مشکلات این حوزه کافی نیست؛ درشرایطی که مصوبات مجلس تحقق پیدا نکند، مشکلات همچنان باقی می ماند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخصیص منابع حاصل از هدفمندی، کالاهای آسیب رسان یا مالیات برارزش افزوده را نمی توان کاهش داد، به خانه ملت گفت:‌ حوزه سلامت که پروژه عمرانی نیست که بنا به هردلیلی بودجه آن کاهش پیدا کند، به طورحتم کمترین کاهش تخصیص بودجه مساوی با افزایش بدهی ها به بخش خصوصی می شود؛ بنابراین دراین شرایط کسری بودجه شدید رخ خواهد داد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: