نماینده مجلس: دانشگاه علمی کاربردی انتظارات را برآورده نکرده است و باید دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای ادغام شوند

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیت دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای همپوشانی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی   اظهار کرد: ماموریت اصلی‌ دانشگاه علمی کاربردی آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کشور است و در همین راستا این مرکز آموزشی به نوعی مهارت‌ محور و کارآفرین محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: دانشگاه‌های متعددی که امروزه در کشور راه‌اندازی شده‌اند به اندازه کافی نتوانسته انتظارات را بر آورده کنند که دانشگاه علمی کاربردی نیز از جمله مراکز آموزشی است.

صادقی با بیان اینکه برخی از دانشگاه‌ها با این هدف راه‌اندازی شدند تا مشکل اشتغال و کار آفرینی را در کشور برطرف کنند، افزود: دانشگاه‌های علمی کاربردی با این هدف راه‌اندازی شده‌اند که با آموزش‌ دروس مهارتی، کارگاه‌های عملی  باعث ایجاد یک تجربه عملی در میان دانشجویان شوند تا پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند برای خود کار‌آفرینی کنند و یا جذب بازار کار شوند که متاسفانه این دانشگاه نتوانسته انتظارات را به خوبی بر آورده کند.

وی تاکید کرد: اساس تاسیس دانشگاه علمی کاربردی تربیت نیروی مهارتی است تا افراد پس از اتمام تحصیل جذب بازار کار شوند اما متاسفانه این دانشگاه به محلی برای چاپ مدرک شده است.

همپوشانی فعالیت‌های دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای

صادقی ادامه داد: دانشگاه فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی  فعالیت‌هایشان با هم همپوشانی دارند و به نظر من بهتر است این ۲ دانشگاه با هم ادغام شوند.

وی با بیان اینکه اگر وزارت علوم در زمینه ادغام ۲ دانشگاه قدم بردارد مجلس همکاری خیلی خوبی با آنها می‌کند، اظهار کرد:  طرح آمایش آموزش عالی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. در بحث ادغام ۲ دانشگاه فنی حرفه‌ای و علم کاربردی  مجلس می‌تواند با وزارت علوم همکاری خوبی داشته باشد.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: