عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

اتصال ریلی به عراق گامی در جهت توسعه صادرات و رفاه زائرین

نادری با اشاره به اهمیت اتصال ریلی ایران به عراق، گفت: اولویت اصلی ما باید تجارت به عراق باشد و اگر در بحث ریلی بتوانیم به کشور عراق متصل شویم مطمئن باشید در توسعه صادرات، اشتغالزایی و رفاه زائرین بسیار تاثیرگذار است.

به گزارش عیارآنلاین، محور ریلی راه آهن غرب که امکان اتصال به شبکه ریلی عراق را از طریق مرز خسروی فراهم می آورد و می تواند در صورت تکمیل، بخش مهمی از صادرات کالاهای ایرانی به عراق را از طریق ریل جابه جا کند، اکنون پس از گذشت ۱۵ سال، پیشرفتی زیر ۵۰ درصد داشته است. در این راستا گفتگویی کوتاه با شهاب نادری نماینده پاوه، جوانرود و روانسر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت این پروژه پرداختیم.

نادری در ابتدا با اشاره به اهمیت اتصال ریلی ایران به عراق، گفت: اگر در بحث ریلی بتوانیم به کشور عراق متصل شویم مطمئن باشید در توسعه صادرات، اشتغالزایی و رفاه زائرین بسیار تاثیرگذار است.

وی با اشاره به عدم راه اندازی راه‌آهن کرمانشاه، گفت: اولویت اصلی ما باید تجارت به عراق باشد و اگر ریل ایران به عراق متصل شود، میتوانیم از طریق ریلی تجارت داشته باشیم.

نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکمیل راه آهن غرب در حد حرف باقی مانده و هنوز عملی نشده است، افزود: اتصال راه آهن غرب باید در اسرع وقت در دستور کار مسئولین قرار بگیرد.

نادری در پایان با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی بر کاهش قاچاق گفت: اگر راه آهن و خطوط ریلی غرب کشور ایجاد شود، مطمئنا در بحث کاهش قاچاق کالا تاثیرگذار است.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: