با حکم وزیر بهداشت اعضای ستاد طرح تحول سلامت دهان و دندان منصوب شدند

وزیر بهداشت، در حکمی اعضای ستاد کشوری طرح تحول سلامت دهان و دندان را منصوب کرد.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس حکم دکتر سید حسن هاشمی؛ دکتر قاسم جان‌بابایی معاون درمان، دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت، دکتر مصطفی پریدار قائم مقام معاونت توسعه و مدیرکل امور پشتیبانی ورفاهی، دکتر حسن رزمی دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، دکتر رضا مسائلی مشاور در امور تجهیزات پزشکی و مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی، دکتر علی تاجرنیا رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، به عنوان اعضای ستاد کشوری طرح تحول سلامت دهان و دندان منصوب شدند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: