۲۳ آبا ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۱

تولید نفت میادین غرب کارون تا پایان ۹۷ به ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

چشم انداز تولید نفت خام از میادین نفتی غرب کارون جمعاً یک میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز است که انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۳۹۷حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز برداشت از این میادین تحقق یابد.

به گزارش عیارآنلاین، چشم انداز تولید نفت خام از میادین نفتی غرب کارون جمعا یک میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز است که انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز برداشت از این میادین تحقق یابد.

حوزه نفتی غرب کارون شامل میدان نفتی آزادگان که به دو بخش آزادگان شمالی و جنوبی تقسیم شده، یاران شمالی و یاران جنوبی، میدان نفتی یادآوران شامل دو ناحیه نفتی کوشک و حسینیه و سایر میادین نفتی حوزه غرب کارون که شامل دارخوین، بند کرخه، سهراب، سوسنگرد و چند میدان نفتی کوچک می‌شود.

براساس آخرین مطالعات انجام شده، برآورد نفت در جا این حوزه برای میادین آزادگان و یاداوران حدوداً ۶۷ میلیارد بشکه است. عمده میزان نفت درجای مذکور از نوع نفت فوق سنگین صادراتی و در لایه نفتی سروک است.

بر اساس این گزارش میزان تولید واقعی فازهای اول میادین غرب کارون در اسفند ۹۵ درمجموع ۲۵۰ هزار بشکه در روز بوده که شامل  ۷۵ هزار بشکه در روز از میدان آزادگان شمالی، ۱۰۰ هزار بشکه در روز از میدان یادآوران، ۳۰ هزار بشکه در روز از میدان یاران شمالی و ۴۵ هزار بشکه در روز از میدان آزادگان جنوبی می‌شود. همچنین مجموع تعداد چاه‌های حفر شده تا پایان سال ۹۵ از میادین غرب کارون ۲۱۳ چاه بوده است.

اما طبق بررسی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۳۹۷، ۵۵ هزار بشکه در روز از نفت خام از میادین یاران شمالی و جنوبی، ۷۵ هزار بشکه در روز نفت خام از میدان آزادگان شمالی شامل فاز یک و دو، ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت خام از میدان آزادگان جنوبی شامل تولید زودهنگام و فاز یک و دو و ۱۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام از میدان یادآوران شامل فاز یک و دو تولید شود که مجموع آن ۵۵۰ هزار بشکه در روز خواهد شد.

همچنین پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۹۷ به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز از میادین آذر، چنگوله، بندکرخه، دارخوین و میادین نفت سنگین زاغه، موند، کاکی، یوشکان، گلشن و فردوس تولید شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: