معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:

از یک درصد ارزش افزوده متعلق به حوزه سلامت حدود ۵۰ درصد آن را دریافت کرده‌ایم

گلمکانی: در حال حاضر اختصاص اعتباراتی مانند ۱۰ درصد هدفمندی و یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده در قانون وجود دارد و تاکنون باید از یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت، نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد اختصاص می یافت در حالی که حدود ۵۰ درصد آن را دریافت کرده ایم و در مورد ۱۰ درصد از هدفمندی یارانه ها نیز چیزی دریافت نکرده ایم؛ همچنین منابع مالی بیمه سلامت نیز همپای گذر زمان نبوده است در حالیکه باید بالغ بر ۵۰ درصد این منابع تامین می شد اما عدد آن کمتر از این هاست.

به گزارش عیارآنلاین، ابراهیم گلمکانی در خصوص تداوم طرح تحول سلامت به عنوان یکی از برنامه های اعلام شده از سوی وزیر بهداشت گفت: البته دکتر قاضی زاده چند برنامه را به عنوان  اولویت دور دوم وزارت خود بیان کردند که تداوم طرح تحول سلامت قطعا یکی از اولویت های مهم این وزارت خانه است.

وی افزود: واقعیت این است که از لحاظ قوانین و تبصره های بودجه ای چیزی کم نداریم و در ادوار گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و تبصره های خوبی لحاظ شده است اما آن چیزی که انتظار داریم این است که این تبصره ها به منابع  پایدار وصل شود.

معاون پارلمانی وزیر بهداشت با بیان اینکه موضوع دوم و شاید مهم تر این است که این منابع به وزارت خانه تخصیص پیدا کند خاطرنشان کرد: در حال حاضر اختصاص اعتباراتی مانند ۱۰ درصد هدفمندی و یک درصد  از محل مالیات بر ارزش افزوده در قانون وجود دارد و تاکنون باید از یک درصد ارزش افزوده نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد اختصاص می یافت در حالی که حدود ۵۰ درصد آن را دریافت کرده ایم و در مورد ۱۰ درصد از هدفمندی یارانه ها نیز چیزی دریافت نکرده ایم؛ همچنین منابع مالی بیمه سلامت نیز همپای گذر زمان نبوده است در حالیکه باید بالغ بر ۵۰ درصد این منابع تامین می شد اما عدد آن کمتر از این هاست.

گلمکانی تصریح کرد: واقعیت این است که سازمان برنامه و بودجه نیز این مبلغ را تخصیص داده است اما به دلیل وضعیت نقدینگی در کشور متاسفانه خزانه نتوانسته همپای نیاز ما آن را تامین کند که امیدواریم این مبلغ تامین شود.

وی همچنین در خصوص طرح پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت خاطرنشان کرد: پرونده الکترونیک سلامت موضوعی وسیع و پیچیده است و تقریبا تمام ساختارهای سلامت از جمله روستا و شهر، خانه بهداشت، مطب ها، بیمارستان ها و داروخانه ها همه باید در قالب یک شبکه به این پرونده  متصل شود که بخشی از این سامانه در بخش روستایی و ارجاع تا حدودی تامین شده و شروع به فعالیت کرده است.

وی افزود: پزشک خانواده باید در سطح یک بیماران را  ویزیت کند و اگر آن ها نیاز به خدمات سطح بالاتر داشتند، به سطح دو و به سطح سه ارجاع دهد که این مستلزم این است که سطح یک، دو وسه تکمیل شود و همه این ها متناسب با نیازها آموزش ببینند.

معاون پارلمانی وزیر بهداشت تاکید کرد: خوشبختانه بخشی از این راه را در روستاها رفته ایم اما در شهرها هنوز باید کار بیشتری انجام دهیم و اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را با آن همزمان کنیم، گام خوبی برداشته ایم که امیدواریم همه این طرح ها در طول برنامه ششم تحقق پیدا کند.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: