نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

عدم تولید ریل ملی در صورت تعهد ذوب آهن؛ خیانت ملی است

نجفی گفت: من همین جا به عنوان نماینده مردم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ذوب آهن و راه‌آهن می‌خواهم که با همکاری یکدیگر، یکی در بعد تولید و دیگری در بعد سفارش حتما تولید ریل را داخل انجام دهند. اگر ذوب آهن سفارشی را بپذیرد و کار نکند خیانت ملی است، چراکه یکی از لوازم توسعه را متوقف کرده است. خود من هم از راه‌آهن سئوال خواهم پرسید که اگر امکان تولید داخل ریلی وجود دارد چرا از خارج ریل خریداری کرده است.

محمد رضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حمل‌ونقل عیارآنلاین، پیرامون اهمیت توجه به حمل‌ونقل ریلی در کشور گفت: اگر ما می‌خواهیم یک کشور توسعه یافته با مردمی برخوردار و فعالیت‌های اقتصادی پویا داشته باشیم به اعتقاد بنده، زمینه و پیش نیاز آن، مسئله حمل‌ونقل به خصوص سیستم حمل‌ونقل ریلی است.
وی افزود: علی رغم اینکه در برنامه ششم توسعه به حمل ونقل ریلی به شدت پرداخته شد، ولی متاسفانه شاهد ارتقاء شاخص‌های کمی و کیفی حمل‌ونقل ریلی نبوده‌ایم.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه، تامین مالی و تکنولوژی دو مسئله مهم در بهبود وضعیت زیرساخت‌های ریلی کشور هستند گفت: در حال حاضر یک فهم و اجماع قابل قبولی در بحث اهمیت حمل‌ونقل ریلی به وجود آمده است. اما دو مسئله تامین مالی و تکنولوژی موانعی برای حمل‌ونقل ریلی کشور ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در بحث تامین مالی، واقعیت این است که منابع داخلی کفاف توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ریلی کشور را به هنگام و در زمان مناسب نمی‌دهند. در بحث تکنولوژی هم در چند سال گذشته به موفقیت‌های رسیده‌ایم ولی همچنان نیازمند انتقال فناوری‌های روز دنیا به کشور هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیرامون قراردادهای اخیر خارجی در حوزه ریل و واگن گفت: ممکن است این ضروری و لازم باشد که ما کشورهای دیگر را درگیر حمل‌ونقل ریلی خود کنیم. ولی فرض اساسی باید این باشد که وقتی چیزی را وارد می‌کنیم که لازمه توسعه ما است، باید یک پیش فرض داشته باشد که آن در حد ضرورت اجتناب ناپذیر باشد و یک پیش نیاز مهم که همان انتقال تکنولوژی است را داشته باشد.

نجفی در پاسخ به اینکه، معمولا قراردادهای خارجی فقط دارای شعار انتقال فناوری هستند و در عمل انتقال فناوری صورت نمی‌گیرد گفت: بله، حقیقت مطلب همین طور است و ما تجربه‌های تلخ این چنینی داشته‌ایم. به همین دلیل، فقط در حد ضرورت، برای تامین منابع مالی و تکنولوژیک باید به سمت کشورهای خارجی برویم و نه بیش از آن و باید تاکید داشته باشیم که انتقال دانش و تکنولوژی انجام بگیرد.

نماینده مردم تهران پیرامون پروژه تولید ریل ملی که بین شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت راه آهن بسته شده است گفت: من همین جا به عنوان نماینده مردم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ذوب آهن و راه‌آهن می‌خواهم که اگر که محدودیت و ملاحظه‌ای برای تولید و تهیه این ریل به موقع و متناسب با نیازها ندارند با همکاری یکدیگر، یکی در بعد تولید و دیگری در بعد سفارش حتما این کار را داخل انجام دهند.

وی افزود: اگر ذوب آهن سفارشی را بپذیرد و کار نکند و گذاشتن کار بر روی زمین یک خیانت ملی است، چراکه یکی از لوازم توسعه را متوقف کرده است. خود من هم از راه‌آهن سئوال خواهم پرسید که اگر امکان تولید داخل ریلی وجود دارد چرا از خارج ریل خریداری کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تصریح کرد: لذا ما حتما از طرفین سئوال خواهیم کرد که متناسب با ظرفیت‌های واقعی تولید و متناسب با ظرفیت‌های واقعی مالی چه در راه‌‌آهن و چه در ذوب آهن و ضرورت‌ها به لحاظ برنامه زمانی، چرا اینها با هم هماهنگی و هارمونی نداشته‌اند و به اعتقاد ما باید یک هماهنگی در عمل اتفاق بیافتد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: