نماینده مجلس:

اگر حمایت واقعی برای تغییر الگوی کشت نشود با دستورالعمل نیز نمی‌توان در این زمینه تغییر ایجاد کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم کشت محصولات کشاروزی آب بر انتقاد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، احمد انارکی‌ محمدی با تاکید بر مدیریت بهینه آب در کشور گفت: جهان با تغییرات اقلیمی روبرو شده و کشور ما نیز در سال های اخیر با خشکسالی های پی در پی مواجه شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیشترین آب تجدید پذیر منابع آبی کشور، استفاده شده این در حالی است که کشورهایی که ۴۰ درصد آب تجدید پذیر خود را مصرف کنند به مرحله بحران آبی می رسند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع آب تجدید پذیر کشور استفاده شده است، افزود: بدیهی است در بخش منابع آبی، کشور با بحران روبرو بوده بنابراین باید برنامه ریزی جدی برای مصرف بهینه آب صورت گیرد.

تداوم کشت محصولات باغی و صیفی جات محلی از اعراب ندارد

وی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:بحران آب یک مسئله جهانی بوده است، بنابراین ادامه کشت محصولات باغی و صیفی جات آب بر در کشور غیرمنطقی است.

انارکی محمدی تصریح کرد:در سال های گذشته به موضوع تغییر کشت توجه شده و از آبیاری تحت فشار و سیستم های گلخانه ای در بخش کشاورزی استفاده شده است اما باید پذیرفت این اقدامات کافی نیست.

وی ادامه داد:متاسفانه ادامه کشت و صادرات محصولاتی مانند هندوانه در واقع به نوعی صادرات آب بوده این در حالی است که صادرات آب با توجه به کمبود منابع آبی غیرقابل توجیه است.

انارکی محمدی تصریح کرد:وزارت جهادکشاروزی باید به موضوع  و سیاست کشت های جایگزین توجه بیشتری کند و با فرهنگ سازی مانع تداوم کشت محصولات  آب بر در کشور شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:اگر از کشاورزان که بطور سنتی سال ها محصولات کشاروزی، آب بر تولید کرده اند، حمایت واقعی برای تغییر کشت نشود با دستورالعمل نیز نمی توان در این زمینه تغییر ایجاد کرد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: