سرپرست دانشگاه فرهنگیان:

ساختار نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان ترمیم می‌شود

سرپرست دانشگاه فرهنگیان از ایده مدل کاهش پردیس‌های دانشگاهی و ترمیم ساختار نیروی انسانی خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، محمود مهر محمدی در خصوص برنامه‌ ریزی برای توسعه دانشگاه فرهنگیان در سال آینده، عنوان کرد: براساس برنامه راهبردی دانشگاه در حال فعالیت هستیم و به دنبال این مساله جذب هیئت علمی، ترمیم ساختار نیروی انسانی غیر هیئت علمی و اصلاح با روش های مختلف و توسعه زیر ساخت های تکنولوژی دانشگاه را در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت های خیرین را مورد توجه قرار دادیم تا با استفاده از این ظرفیت، منابع تملکی دانشگاه و توسعه کتابخانه‌ها انجام و از این طریق استانداردهای دانشگاه در واحدهای دانشگاهی مختلف تامین شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه اکنون واحدهای دانشگاهی ما از استانداردهای لازم دانشگاهی برخوردار نیستند، تصریح کرد: بحث جدی و کار اساسی در مرحله طرح ایده داریم که باید به سمت مدل اجرایی این طرح پیش رویم و براین اساس باید در ۱۰ واحد دانشگاهی پرجمعیت آموزش عالی کشور دانشجومعلمان را جانمایی کنیم و به بیانی دیگر۸۰ هزار دانشجو را در ۱۰ پردیس ۸ هزار نفری داشته باشیم.

مهرمحمدی در مورد تعداد پذیرش دانشجویان بیان کرد: جذب تعداد دانشجویان از طریق کنکور امسال ۱۰ هزار نفر بوده و درباره آزمون استخدامی هم صحبت از جذب ۱۵ هزار نفر بوده که البته این مساله منوط به موافقت سازمان اداری و استخدامی است.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: