یک مسئول بین‌المللی:

کشاورزی منبع بزرگی از گازهای گلخانه‌ای قدرتمند است؛ اما توان بالقوه‌ای برای ذخیره کربن و کاهش گازهای گلخانه‌ای دارد

به گفته سازمان ملل متحد، بخش کشاورزی می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای را مهار کند و قبل از اینکه مساله گرمایش جهانی از کنترل خارج شود، به‌منظور جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای، باید جایگرینی برای سوخت‌های فسیلی و بخش‌های حمل و نقل فراهم شود.

به گزارش عیارآنلاین، رنه کاسترو از سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در مذاکرات آب و هوایی در بُن ، ۱۰ نوامبر۲۰۱۷، گفت: در چند سال آینده … کشاورزی … می تواند به نتایج مقرون به صرفه ای در سراسر جهان دست یابد.

وی گفت : این امر به بخش انرژی و حمل و نقل کمک خواهد کرد تا به سمت انرژی تجدیدپذیر روی بیاورد و ما را از مسیری که در آن قرار گرفته و دارای دمای فراتر از ۲ درجه سلسیوس است، خارج کند.

این در حالی است که انتظار می رود با توجه به برنامه های فعلی برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای، دمای جهانی ۳ درجه بالاتر از میزان پیش از انقلاب صنعتی برسد واین به مراتب بالاتر از هدف مندرج در موافقتنامه آب و هوا پاریس ۲۰۱۵ و محدود کردن گرمایش به کمتر از ۲ درجه است.

دانشمندان می گویند که هر گونه افزایش بیش از ۲ درجه، این سیاره را به سمت شرایط خطرناک آب و هوایی همراه با افزایش خشکسالی، طوفان های مکرر و قدرتمندو سیل می کشاند.

در حالی که کشورهای کوچک جزیره ای، که بسیاری از آن ها در حال حاضر در معرض اثرات افزایش سطح دریا و طوفان های شدید قرار دارند، خواستارمحدودیت گرمایش به ۱,۵ درجه شده اند.

هلنا مولین والدز، رئیس دبیرخانه ائتلاف آب و هوا و هوای پاک، گفت: کشاورزی منبع بزرگی از گازهای گلخانه ای قدرتمند است … اما توان بالقوه ای را برای ذخیره کربن و کاهش گازهای گلخانه ای دارد.

به گفته فائو، کشاورزی، جنگلداری و تغییرات در استفاده از زمین ۲۱ درصد از گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند به طوری که این بخش به عنوان دومین منبع بزرگ انتشار پس از بخش انرژی شناخته شده است.

در عین حال انتظار می رود که تقاضای جهانی برای مواد غذایی افزایش یابد، زیرا جمعیت تا سال ۲۰۵۰ از میزان کنونی ۷,۶ میلیارد نفر به ۹.۷ میلیارد نفر می رسد.

کاسترو(Castro)، معاون مدیر کل سازمان فائو، در حاشیه مذاکرات گفت: ما باید این جمعیت رو به شد را تغذیه کنیم، و در عین حال، ما باید برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای از کشاورزی … فکر کنیم و این دست یافتنی است.

به گفته فائو، دام ها تقریبا دو سوم انتشار گازهای گلخانه ای کشاورزی را تشکیل می دهند. اما تغییرات در شیوه پرورش دام ها با موفقیت انجام شده و می توان آن را افزایش داد.

کاسترو گفت: برای مثال، پروژه های اخیر در برزیل و آرژانتین به افزایش بهره وری دام از یک گاو در هکتار به چهار گاو در هکتار دست یافته است و در عین حال جذب دی اکسید کربن و انتشار متان از طریق مدیریت بهتر چمنزارها و خاک و کاشت درختان، انجام شده است.

کاسترو که پیش از این وزیر سابق محیط زیست کاستاریکا بوده، افزود: کاستاریکا به سمت تولید قهوه همراه با کاهش دی اکسید کربن می رود و چین هم قصد دارد با چای همین کار را انجام دهد. اگر یک کشور کوچک مانند کاستاریکا بتواند این کار را انجام دهد و یک بازیکن بزرگ مانند چین و یا هر کشور دیگری می تواند این کار را انجام دهد.

همچنیین به گفته کریستین اشمیت، وزیر فدرال غذا و کشاورزی آلمان، پتانسیل کشاورزی برای ارائه راه حل های تغییرات آب و هوایی بسیار زیاد است.

منبع: ایانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: