رئیس سازمان جنگل‌ها:

اجرای پروژه ترسیب کربن در هر منطقه حداقل ۵ هزار فرصت شغلی برای جوانان ایجاد می‌کند

جلالی گفت: اجرای پروژه ترسیب کربن در تامین اشتغال جوانان و معیشت درآمد خانوارهای روستایی تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، خداکرم جلالی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، با بیان اینکه اجرای طرح ترسیب کربن، کاهش مهاجرت از روستاها را به همراه دارد، اظهار کرد: پروژه ترسیب کربن از جمله پروژه های است که در راستای توسعه بیابان زایی با محوریت و مشارکت مردم در ایران انجام می شود.

وی افزود: حدود ۱۵ سال پیش، بخش اولیه کار با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد و تجربه موفق کشورهای مختلف به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران منتقل شد.

جلالی در خصوص اجرای این پروژه در استان‌های مختلف با نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاییان منطبق است، بیان کرد: این پروژه با هدف ایجاد اشتغال، رفع فقر و کاهش مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها دنبال می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: پس از شکل گیری صندوق های خرد روستایی، نارسایی های مربوط به توسعه روستایی دنبال می شود به گونه ای که مسوولان امر، راهکارهای رفع این مشکلات را اولویت بندی می‌کنند تا بر حسب آن سه عنصر اساس توسعه پایدارشامل محیط زیست، نیازها و فعالیت های اقتصادی دنبال شود.

به گفته وی اجرای پروژه ترسیب کربن در تامین نیازهای اصلی و اشتغال جوانان ، معیشت درآمد خانوارهای روستایی و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تاثیر بسزایی دارد.

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه افزود: خانوارهای روستایی با کمک منابع طبیعی برای حفظ محیط زیست  و بهبود حفظ آب و خاک راهکاری های مناسبی برای تامین علوفه دام وجلوگیری از بوته کنی به منظور گرما به کار گرفتند .

وی با بیان اینکه اجرای پروژه ترسیب کربن در هر منطقه حداقل ۵ هزار فرصت شغلی برای جوانان ایجاد می‌کند، تاکید کرد: این طرح را از اواخر سال ۹۲ در ۲۲ استان کشور توسعه دادیم ،به گونه ای که در طول چند سال اخیر به اندازه ۱۵ سال در این مناطق کار صورت گرفته است.

جلالی از اجرای پروژه ترسیب کربن به عنوان یک مدل کارآمد توسعه روستایی و منطبق با مسائل فرهنگی روستاییان خبر داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از اجرای پایلوت این پروژه در یزد خبر داد و گفت: مردمان این مناطق با بهره برداری بهینه از منابع آب  وخاک، توسعه آبخیزداری و کاشت برخی از گونه های گیاهی توانستند یکی از اهداف توسعه پایدار را با حداکثر بهره وری اقتصادی آغاز کنند که انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور تمامی استان ها جهت بهبود وضعیت اقتصادی این پروژه را آغاز کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: