دادستان کل کشور:

اگر در سازمان بازرسی درست عمل می کردیم، شاهد این همه فساد نبودیم

حجت الاسلام منتظری گفت: نظارت بر حسن جریان امور بسیار مهم است. اگر در سازمان بازرسی وظایف قانونی انجام شود آیا باید این همه شاهد فساد در ادارات باشیم؟ البته این به معنای نادیده گرفتن زحمات سازمان بازرسی نیست.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در همایش سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر منشور حکومت امیرالمومنین را در همه عرصه ها و نیروهای مسلح و امنیتی حاکم کنیم قطعاً زندگی ما خیلی بهتر از این خواهد بود

وی در رابطه با به کارگیری کارگزاران گفت: حضرت علی به مالک نوشته بود کارگزارانی را که می خواهی به کار بگیری بر اساس رابطه های شخصی و خانوادگی به کار نگیر و آنها را آزمون و خطا کن، باید اعمال آنها را کاملاً تحت مراقبت قرار دهی و ماموران صادق و راستگو و وفادار به کار را برای مراقبت آنها به کار گیری.

وی در ادامه افزود: پستی که امروز به افراد داده می شود از ریاست جمهوری تا ریاست قوه قضائیه و وزیر و غیره موهبتی است الهی که نزد ما امانت است.

دادستان کل کشور افزود: قطعا داشتن سیستم اداری سالم مایه آرامش مردم است. عرایض امروز من تنها ناظر به یک دستگاه نیست، ناظر به قوای سه گانه است.

وی گفت: چه زمانی مردم احساس اعتماد و آرامش خواهند داشت؟ وقتی به قوای سالم مراجعه کنند.

منتظری افزود: این زیبنده نیست که افراد به اداره ها مراجعه کنند و برای انجام کارهای اداری دچار مشقت شده و کاری که می شود امروز انجام داد به فردا واگذار شود.

دادستان کل کشور گفت: نظارت بر حسن جریان امور بسیار مهم است. اگر در سازمان بازرسی وظایف قانونی انجام شود آیا باید این همه شاهد فساد در ادارات باشیم؟ البته این به معنای نادیده گرفتن زحمات سازمان بازرسی نیست.

ادامه دارد …

منبع: نسیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: