۱۰ آبا ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۱
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در گفتگو با عیارآنلاین:

پیاده‌سازی FATF ابلاغیه بانک مرکزی است

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌های بزرگ همچنان با بانک‌های ما ارتباط برقرار نکرده‌اند، در رابطه با پیاده‌سازی FATF در بانک مهر اقتصاد، گفت: ما مطابق آن چیزی که دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت دارایی است، دقیقاً مشابه بقیه بانک‌ها انجام می‌دهیم.

سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات حضور یافت و در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون تحریم‌های بانکی، گفت: هنوز از تحریم نهایی درنیامده‌ایم و تاکنون نیز بانک‌های بزرگ به جهت خلل چندین ساله‌ای که بانک‌های ما با بانک‌های دنیا داشته است ارتباط برقرار نکرده و در مواردی حاضر به همکاری نیستند. تا این فرایند انجام نشود، قطعاً در بحث تبادلات ارزی و نیز واردات و صادرات به مشکل بر خواهیم خورد.

وی در ادامه افزود: بخشی از بانک‌های خارجی به دلیل ترس از جریمه شدن قادر به همکاری نیستند و نیز بانک‌های داخلی باید ازلحاظ تبادل بانکی و ارزی با بانک‌های خارجی مرتبط شوند و کارهایی از این دست را انجام بدهند. این ارتباطات بخش دیگر است که تاکنون انجام نشده است.

وی در رابطه با پیاده‌سازی fatf  در بانک مهر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما مطابق آن چیزی که دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت دارایی است، دقیقاً مشابه بقیه بانک‌ها انجام می‌دهیم.

ایمانی پیرامون استفاده از نرم‌افزار شناخت نهادهای تحریمی در بانک مهر اقتصاد گفت: زمانی که ابلاغیه بانک مرکزی و وزارت دارایی باشد حتماً ما نیز استفاده می‌کنیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: