رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد

بیژن زنگنه وزیر نفت رضا نوروززاده مدیرعامل سابق شستا را به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد تا از کرسی مذکور در جایگاه مدیرعاملی این شرکت قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، در متن حکم وزیر نفت خطاب به سیدرضا نوروززاده آمده است:

با عنایت به صلاحیت حرفه‌ای و سابقه خدمات برجسته جنابعالی، به استناد مواد ۱۷ و ۱۸ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و حسب اختیار تفویضی به اینجانب در جلسه تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۹۶ مجمع عمومی محترم این شرکت، به موجب این حکم برای مدت سه سال به سمت «عضو اصلی هیئت مدیره» شرکت یاد شده منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر اعضای محترم هیئت مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.»

سیدرضا نوروززاده پیش از این در سمت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) انجام وظیفه می‌کرد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: