پروانه مافی به عنوان رییس فراکسیون خانواده انتخاب شد

انتخابات هیات رئیسه فراکسیون خانواده مجلس با حضور جمعی از نمایندگان مردم برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، نشست فراکسیون خانواده امروز با دستور کار انتخاب اعضای هیأت رئیسه فراکسیون برگزار شد.

در جریان این نشست پروانه مافی به عنوان رییس فراکسیون و مرتضی خاتمی و دکتر علی وقف چی به عنوان نواب رییس انتخاب شدند.

همچنین زهرا ساعی ب عنوان سخنگو، سکینه الماسی به عنوان دبیر اول و ناهید تاج الدین به عنوان دبیر دوم این فراکسیون انتخاب شدند.

پروانه مافی رییس فراکسیون خانواده هدف از تشکیل این فراکسیون را تعالی جایگاه خانواده در جامعه امروزی عنوان کرد.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: