برنامه وزیر پیشنهادی علوم برای مدیریت آموزش عالی کشور بر پایه ۷ شاخص و ۴ چشم انداز ترسیم شده است

به گزارش عیارآنلاین، برنامه منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم که به دولت ارائه شده بر پایه ۷ شاخص نظام تدبیر آموزش، پژوهش و فناوری، نظام آموزش عالی شایسته محور، توانمندساز و کارآمد، نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار، نظام علم، فناوری و نوآوری بومی و اثر بخش در پیشرفت و عدالت، توسعه سرمایه های […]

به گزارش عیارآنلاین، برنامه منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم که به دولت ارائه شده بر پایه ۷ شاخص نظام تدبیر آموزش، پژوهش و فناوری، نظام آموزش عالی شایسته محور، توانمندساز و کارآمد، نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار، نظام علم، فناوری و نوآوری بومی و اثر بخش در پیشرفت و عدالت، توسعه سرمایه های انسانی آموزشی، پژوهشی و فناورانه، توسعه مشارکت و همکاری های ملی و بین المللی و توسعه زیر ساخت های کلیدی و شتاب بخش تدوین شده است.

هریک از برنامه های ۷ گانه وزیر پیشنهادی علوم دارای شاخص های متعددی است که این شاخص ها براساس اسناد بالادستی کشور تدوین و ترسیم شده است.

همچنین در برنامه پیشنهادی منصور غلامی تمدن سازی اسلامی – ایرانی، دانشگاه جامعه محور، جامعه متعالی، برخوردار و دانش بنیان و اقتصاد مقاوم و رقابت پذیر به عنوان ۴ چشم انداز اصلی آموزش عالی تعیین شده است.

جزئیات برنامه وزیر پیشنهادی علوم به شرح زیر است:

باز تعریف نقش زیر نظام های آموزشیاز شاخص های وزیر پیشنهادی علوم برای فعالیت در نظام تدبیر آموزش است.

وزیر پیشنهادی علوم در حوزه فرهنگی نیز ۱۵ محور را تدوین و اعلام کرده است که فعال سازی کرسی های نظریه پردازی و صیانت و پیاده سازی منشور حقوق دانشجویان، اساتید و پژوهشگران از مهم ترین این محورها بشمار می رود.

تدوین نظام انگیزشی برای فعال کردن اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انجام پژوهش های مسئله محور از برنامه های وزیر پیشنهادی علوم در حوزه نظام علمی و فناوری بشمار می رود.

در این برنامه به موضوع پایش مستمر ثمر بخشی کیفی آیین نامه های ارتقا و ترفیع اعضای هیات علمی نیز توجه جدی شده است.

یکی از برنامه های ۷ گانه وزیر پیشنهادی علوم مربوط به حوزه توسعه مشارکت و همکاری های ملی و بین المللی است که در این حوزه به فعالیت دانشگاه ها، اعضای هیات علمی و روند جذب دانشجویان خارجی توجه شده است.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: