همکاری ترکیه و اروپا در حوزه کشاورزی و روستا/2

آیا توسعه‌ی مناطق روستایی به‌اندازه‌ی توسعه‌ی شهر اهمیت دارد؟

در راستای تلاش دولت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، همان‌طور که در برنامه قبل از الحاق آمده است، این کشور موظف به رفع کمبودها و حل مشکلات در زمینه‌ی توسعه روستایی است.

به گزارش عیارآنلاین، قشر اصلی تولیدکنندگان مواد غذایی در هر کشور روستانشینان هستند. امروزه با پیشرفت زندگی شهری و همچنین ساده‌تر شدن آن نسبت به زندگی روستایی، تمایل روستاییان به مهاجرت به شهرها بیشتر شده و برخی کشورها با خطر کاهش جمعیت روستایی و درنتیجه نیاز روزافزون به واردات مواد غذایی روبرو هستند؛ بنابراین برای مقابله با چنین خطراتی انجام اقداماتی در جهت کاهش نابرابری توسعه بین شهر و روستا ضروری است.

شورای مقررات اتحادیه اروپا برنامه‌ای را تحت عنوان دستورالعمل کمکی قبل از الحاق به اتحادیه اروپا درزمینه‌ی توسعه روستایی به عنوان پایه و اساس قانونی برای اعطای کمک‌های مالی توسعه روستایی به کشورهای نامزد پیوستن به اتحادیه تصویب کرده است. وزارت کشاورزی ترکیه نیز با برخی مؤسسات مرتبط این برنامه را مختص کشور ترکیه بازنویسی کرده و اقدامات لازم را شرح داده است.

برنامه ملی توسعه روستایی برنامه‌ای است ۶ ساله که اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

۱) تنوع و افزایش رقابت در اقتصاد روستایی.

۲) توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا از طریق افزایش سطح درآمد و کیفیت زندگی مردم روستا.

۳) گسترش آموزش و سازمان‌دهی و حفاظت از محیط‌زیست روستایی.

همچنین علاوه بر فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت‌های غیر کشاورزی نیز به علت عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی مورد تأکید است.

اتحادیه اروپا برای رسیدن به اهداف ذکرشده پیش‌نیازهایی را تعیین کرده که توجه به آن‌ها لازمه‌ی کار است. ازجمله هماهنگ‌سازی سیاست‌های توسعه روستایی باسیاست‌های جزئی و پراکنده، هماهنگ‌سازی آن‌ها باسیاست‌های اتحادیه اروپا، در نظر گرفتن ویژگی‌های متفاوت، نیازها و پتانسیل هر روستا در کشور، اطمینان از همکاری منسجم و تقسیم‌کار بین سازمان‌های مرتبط دولتی و ادارات محلی در اجرای پروژه‌ها و از همه مهم‌تر مدیریت بودجه‌های توسعه روستایی اتحادیه اروپا.

مروری بر پروژه‌های اجرایی دولت ترکیه در راستای توسعه روستا که تحت همکاری مالی اتحادیه اروپا و ترکیه پیاده‌سازی می‌شوند:

  • پروژه تقویت ظرفیت سازمانی طرح توسعه روستایی، به‌منظور استقرار آژانس طرح دستورالعمل قبل از الحاق توسعه روستایی.
  • پروژه توان‌بخشی آبخیزداری آناتولی به‌منظور تشکیل ۲۸ حوزه آبریز کوچک برای جبران کمبود آب در ۶ استان مرکزی ترکیه و فعالیت‌های توان‌بخشی و درآمدزا در این حوزه‌ها.
  • کمک‌های فنی و حمایت مالی به بیش از ۳۰۰ تعاونی مشغول به کار در گلخانه‌ها و فعالیت‌های تولید دام بر اساس سیاست‌های فعال‌سازی پتانسیل کشاورزی، حمایت از کارآفرینی و تسریع توسعه اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی.
  • برق‌رسانی، ارتباطات و خدمات زیرساختی تثبیت جاده و نوسازی آن‌ها و همچنین تلاش برای گسترش و بهبود استانداردهای شبکه‌های آب، فاضلاب و تأسیسات تصفیه‌خانه فاضلاب در مناطق روستایی.

با نگاهی جامع و کلی به بحث این مطلب به ذهن می‌رسد که توسعه نابرابر شهر و روستا ریشه اصلی مشکلاتی مانند عدم پیشرفت اقتصادی روستا و درنتیجه مهاجرت به شهر است. دولت ترکیه با ارائه‌ی برنامه‌ای منسجم و منظم و همچنین با کمک‌های مالی اتحادیه اروپا سعی در رفع این مشکل داشته است. محورهای اصلی اقدامات دولت ترکیه نیز توسعه فعالیت‌های اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد روستاییان، بهبود شرایط اجتماعی و کیفیت زندگی روستایی و حفاظت از محیط‌زیست از طریق آموزش روستاییان است.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: