معاون دفتر سلامت روانی:

طرح تحول نظام سلامت یک انقلاب بزرگ، به ویژه در حوزه سلامت روان است

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه سند ارتقای سلامت روان تدوین شده است، گفت: امروز در خانه ‌های بهداشت غربالگری سلامت روان نیز انجام می ‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، علی اسدی، در نشست خبری هفته سلامت روان با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت یک انقلاب بزرگ به ویژه در حوزه سلامت روان است، خاطرنشان کرد: در طی سی سال گذشته، تنها ۳۰۰ نفر کارشناس سلامت روان در سیستم وجود داشت که به مردم خدمات سلامت روان ارائه می داد، اما با آغاز طرح تحول سلامت این تعداد به ۱۳۰۰ نفر رسید که این به معنای انقلاب در ایجاد دسترسی مردم به خدمات سلامت است.

وی افزود: چنانچه به برنامه پنجم و ششم توسعه که برنامه هایی ملی هستند، مراجعه کنید، درمی یابید که خدمات سلامت و همچنین خدمات سلامت روان در این برنامه ها طراحی و ادغام شده است و در بسته های خدمتی که برای تمام گروه های سنی گردآوری شده، مطالب آموزشی در رابطه با افزایش سطح سواد سلامت روان مردم تدوین شده است.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: امروزه توانمندسازی مردم در نظام شبکه بهداشت ساختار پیدا کرده است، اما این برنامه جوان است و در چند سال آینده حاصل اقدامات ارائه شده در طرح تحول سلامت دیده می ‌شود.

وی ادامه داد: سند ارتقای سلامت روان کشور نیز تدوین شده است و بخش هایی از این سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تصویب شده که یکی از آن بخش ها، بسته خدمتی کارکنان و سلامت روان آنها و بخش دیگر سلامت روان است که اینها برنامه های جامعی است که وزارت بهداشت برنامه های خود را بر آن اساس پیش بینی کرده است.

اسدی در پایان تصریح کرد: همچنین امروز در خانه ‌های بهداشت غربالگری سلامت روان نیز انجام می ‌شود. این اقدام تاکنون وجود نداشته است و مردم با شاخص های معین مورد بررسی قرار می گیرند.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: