تاسیس دبیرخانه دائمی آسیب شناسی نظام حقوقی و قضایی اقتصاد مقاومتی

دبیر خانه دائمی آسیب شناسی نظام حقوقی و قضائی اقتصاد مقاومتی در سازمان بسیج حقوقدانان تاسیس شد.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی بهرامیان، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به لزوم توجه تمام آحاد جامعه به مسئله اقتصاد گفت: مقاوم ساختن پایه های اقتصاد را مقام معظمرهبری‌(مدضله‌العالی) یکی از وظایف محوری امروز می‌دانند که همه می توانند در آن نقش ایفا کنند.مسئولین قوای سه گانه و همه ی کسانی که مهارت دارند در این رابطه نقش دارند. از سوی دیگر مشکل اقتصاد ما بر اساس نظر اکثر کارشناسان، داخلی است. بنابراین باید اقتصاد مقاومتی را به طور حتم به عنوان یک راهبرد بلند مدت مد نظر قرار دهیم.

وی  افزود: از سویی مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی از گستردگی زیادی برخوردار است که در ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، مدیریتی و آموزشی می بایست مورد توجه و برنامه ریزی دقیق قرار گیرد.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به جایگاه نظام بانکی برای تحقق اهداف تبیین شده در الگوی اقتصاد مقاومتی افزود: با توجه به اولویتی که نظام بانکی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد آسیب شناسی مسائل مطرح شده در این حوزه ما را در طراحی یک نظام بانکی مطلوب و کارآمد جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی راهنمایی می سازد.

بهرامیان بابرشمردن تعدادی از این آسیب ها گفت: مسئله ناکارآمدی نظام بانکی کشور در حل معضلات اقتصادی و مالی؛ ناکارآمدی قوانین ناظر بر امور بانکی ، عدم نظارت کافی و فقدان رابطه ضابطه مند بین قوای سه گانه و بانک مرکزی ، مسائل مربوط به بنگاه داری در نظام بانکی و همچنین فقدان استراتژی جامع جهت توسعه شبکه بانکی خصوصی و دولتی، رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری،انحلال و ادغام یک شبه و ناگهانی آنها، پایمال شدن حقوق سپرده گذاران و سایر معضلات نظام بانکی که به سوی بدنه اجتماعی جامعه کشیده شده است و در راستای پیشگیری از آن  راهکار علمی و عملی و اراده متولیان امر را باید خواستار شد. از این رو امسال سازمان بسیج حقوقدانان پنل بانکی آسیب های مربوطه را با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در یک همایش ملی پیگیری خواهد کرد.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسائل مذکور، دبیر خانه دائمی آسیب شناسی نظام حقوقی و قضائی اقتصاد مقاومتی در سازمان بسیج حقوقدانان تشکیل شد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: