کمالی پور:

۸۰ درصد ماهیت سازمان ثبت حقوقی و قضایی است/ دود انتزاع به چشم مردم می رود

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: هیات رییسه کمیسیون مشترک برای بررسی طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه هنوز تعیین نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، یحیی کمالی پور در رابطه با آخرین وضعیت طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، گفت: این طرح برای بررسی به کمیسیون مشترک که متشکل از اعضای کمیسیون های اجتماعی، قضایی و شوراها است ارجاع شد تا با همفکری نمایندگان موضوع انتزاع بررسی شود اما به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا، هیات رییسه کمیسیون تشکیل نشد و دیگر فرصتی برای تشکیل کمیسیون پیش نیامد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلایل موافقت برخی نمایندگان با انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، افزود: موافقان بر این باورند که انتزاع کارایی بهتر، چابکی تشدید نظارت بر عملکرد سازمان را به دنبال دارد و از سویی پاسخگویی به مجلس امکان پذیرتر خواهد بود.

۸۰ درصد اقدامات و امور سازمان ثبت ماهیت قضایی و حقوقی دارد

وی با یادآوری دلایل مخالفت برخی با انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه، ادامه داد: مخالفان معتقدند در گذشته انتزاع سازمان‌ها نتیجه بخش نبوده و از سویی هیچ گونه سنخیتی ندارد که سازمانی که ۸۰ درصد اقدامات و امورش قضایی وحقوقی است از بدنه قوه قضائیه که اقدامات و فعالیت آن ۱۰۰ درصد حقوقی و قضایی است انتزاع و به وزارت خانه ای الحاق شود که هیچ گونه آشنایی نسبت به کار قضایی و حقوقی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: همچنین برخی مخالفان نیز تاکید دارند اگر در حوزه عملکرد و مدیریت سازمان مشکلاتی وجود دارد بهتر است عملکرد این سازمان تقویت و در مدیریت ها تغییراتی انجام شود.

بررسی و به سرانجام رسیدن طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه پروسه ای زمان بر و طولانی است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با بیان اینکه بررسی و به سرانجام رسیدن طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه پروسه ای زمان بر و طولانی است در مخالفت با این طرح، تصریح کرد: در این رابطه فرصت آزمون و خطا نیست و نمی توان اداره سازمانی که قرن ها است تحت نظر قوه قضائیه فعالیت می کند را به وزارت خانه دیگری واگذار کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آسیب های ناشی از این انتزاع نه تنها متوجه سازمان ثبت بلکه مشکلات زیادی را نیز برای مردم به وجود خواهد آورد و در واقع دود آن به چشم مردم می رود.

منبع: خانه ملت 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: