معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی:

سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان آسیب‌شناسی می شود

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: موضوع سرمایه گذاری برای طرح ها وایده‌های دانش‌بنیان در راستای اهداف تشکیل شورای سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان بررسی و آسیب‌شناسی می شود.

به گزارش عیارآنلاین، از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در نخستین نشست شورای سرمایه‌گذاری دانش بنیان با اشاره به اهداف تشکیل این شورا گفت:این شورا با هدف توسعه هماهنگی و به روز رسانی سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری اقتصاد دانش بنیان تشکیل شد تا با استفاده از نظرات و پیشنهادات و راهکارهای خبرگان و صاحبنظران حوزه پول، بازار سرمایه و فناوری مشکلات و موانع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان رفع و هیچ مسیر یا بستر نامشخص و نامعلومی پیش رو نداشته باشند.
وی همچنین، کسب جایگاه مناسب و شایسته برای شرکت های دانش بنیان در ساختار اقتصادی کشور، ساماندهی امور صندوق های پژوهش و فناوری و هماهنگی میان آنها، اطمینان از رقابت پذیر شرکت های دانش بنیان در بازارهای منطقه ای و بین المللی و نظارت بر ظرفیت سازی نیروهای تخصصی نیازمند به کسب شایستگی استانداردهای بین المللی را از دیگر اهداف تعریف شده در ساختار تشکیل این شورای سرمایه گذاری دانش بنیان برشمرد.
دلیری با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی معاونت علمی در حوزه سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان گفت : در گذشته معاونت علمی اقدامات بسیاری را درحوزه سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان انجام داده است که راه اندازی بورس ایده، راه اندازی تابلوی بورس SME و دانش‌بنیان، راه اندازی صندوق‌های جسورانه، بررسی وضعیت ۲۶۰ شرکت دانش بنیان و همکاری با نهادهای مالی از جمله بانک‌ها و سازمان اوقاف از جمله این اقدامات بوده است.
وی درادامه اظهار کرد: ما با تشکیل این شورا قصد داریم تا نیازهای حوزه سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان را در جلسات مختلف بررسی کنیم تا تعیین شود که آیا شروع خوبی در این حوزه داشته ایم.
به اعتقاد دلیری، سرمایه گذاری از طریق تامین مالی پایدارتراز سایرسرمایه گذاری‌ها از جمله وام است بنابراین هلدینگ های بزرگ و نهادهای سرمایه گذاری بزرگ چه خصوصی و چه نیمه خصوصی باید در حوزه دانش بنیان سرمایه گذاری کنند تا وضعیت شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها بهبود یابد.

منبع:ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: