بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و مستعدان برتر: به فعّالیّتهای فرهنگی در بنیاد اهمّیّت داده بشود

به گزارش عیارآنلاین، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و مستعدان برتر:  به فعّالیّتهای فرهنگی در بنیاد اهمّیّت داده بشود؛ این خیلی مسئله‌ی مهمّی است. ما این را باید توجّه کنیم که فنّاوری همراه با خودش فرهنگ می‌آورد؛ فنّاوری حامل فرهنگ است؛ این را نمیشود ندیده گرفت. منبع: بنیاد ملی نخبگان

به گزارش عیارآنلاین، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و مستعدان برتر:  به فعّالیّتهای فرهنگی در بنیاد اهمّیّت داده بشود؛ این خیلی مسئله‌ی مهمّی است. ما این را باید توجّه کنیم که فنّاوری همراه با خودش فرهنگ می‌آورد؛ فنّاوری حامل فرهنگ است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

منبع: بنیاد ملی نخبگان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: