سهم ۸۴ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن

به گزارش عیارآنلاین، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش‌ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۷۰۴.۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۳۷۵.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۶.۱ درصد) افزایش داشته است. اطلاعات بانک مرکزی بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی در شش‌ماهه سال ۱۳۹۶ است. […]

به گزارش عیارآنلاین، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش‌ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۷۰۴.۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۳۷۵.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۶.۱ درصد) افزایش داشته است. اطلاعات بانک مرکزی بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی در شش‌ماهه سال ۱۳۹۶ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه‌ در ‌گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در شش‌ماهه سال جاری مبلغ ۱۷۲۴.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۱۹۶.۹هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۹ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن، در شش‌ماهه سال جاری معادل ۶۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۷۲۴.۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۸۲۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۳.۸ درصد آن (مبلغ ۶۹۱.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش از سوی بانک‌ها در سال جاری است. همچنین تعداد ١٣٢هزارو ٣٣٨ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره شش‌هزارو ٢٣٩ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن، در بخش خدمات تعداد دو‌میلیون‌و‌٣۶١هزارو  ١٠٨ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۶۱ میلیون ریال پرداخت شده است. گفتنی است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت‌گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.  

منبع: روزنامه شرق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: