۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۸
مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری:

زنان روستایی وام های ۳۰۰ میلیون تومانی می‌گیرند

بنی هاشم: امروز زنان روستایی وام های ۳۰۰ میلیون تومانی می گیرند و می دانند این وام ها را کجا هزینه کنند تا در تولید نقش بسزایی داشته باشند اما دسترسی کم به منابع مالی آنان را آزار می دهد و از این رو، صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی در سال ۱۳۷۸ در دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورری تشکیل شد. اکنون ۱۲ هزار تسهیلگر روستایی و عشایری از افراد بومی در استان های مختلف کشور فعالیت می کنند.

به گزارش عیارآنلاین، «فرزانه مافی» در نخستین همایش «نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار» که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: با تزریق منابع مالی می توان رشد در این زمینه را سرعت بخشید.
وی ایجاد صندوق های خرد کشاورزی تنها راهکار تامین مالی زنان روستایی دانست و گفت: در ابتدا اعضای این شبکه چهار هزارو ۵۰۰ نفر بود که امروز به هشت هزار و ۳۸۵ نفر رسیده و نزدیک ۱۸۶ درصد معادل ۲برابر افزایش یافته است.
این مسوول میزان سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذاران را هفت میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: اکنون سرمایه این صندوق به ۳۴ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال رسیده و ۴۶۶ درصد یا ۴٫۵ برابر رشد کرده است.
مافی تصریح کرد: میزان تسهیلات دریافتی از دولت نیز در آغاز، یک میلیارد و ۵۸ میلیون ریال بود که امروز ۳۰ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال شده، یعنی رشد ۲۹ برابری داشته است.
به گفته وی، اکنون یک هزارو ۱۰۰ صندوق حمایت از بخش کشاورزی داریم که به نظر می رسد تا سال ۱۳۹۷ تعداد این صندوق ها به ۲هزارو ۱۰۰ مورد برسد.
به گفته وی، امروز زنان روستایی وام های ۳۰۰ میلیون تومانی می گیرند و می دانند این وام ها را کجا هزینه کنند تا در تولید نقش بسزایی داشته باشند اما دسترسی کم به منابع مالی آنان را آزار می دهد و از این رو، صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی در سال ۱۳۷۸ در دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورری تشکیل شد.
در سال ۱۳۸۹ نیز نخستین صندوق تجمیع شده صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان مرودشت ایجاد شد.
به گفته وی، قابلیت واگذاری سهام، بهره مندی از وام های چند ۱۰۰ میلیون تومانی با سود چهار درصد و… تحولی بزرگ در دسترسی زنان روستایی به منابع مالی بود.
وی حمایت بیشتر وزارت جهاد کشاوری از صندوق های زنان روستایی را خواستار شد.

** فعالیت ۱۲ هزار تسهیلگر بومی روستایی و عشایری
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری نیز گفت: اکنون ۱۲ هزار تسهیلگر روستایی و عشایری از افراد بومی در استان های مختلف کشور فعالیت می کنند.
«فروغ السادات بنی هاشم» افزود: طرح ‘انتخاب و آموزش تسهیلگران زن روستایی’ از برنامه های مهم توسعه اجتماعی زنان روستایی است.
وی اضافه کرد: طرح های ‘مدیریت پسماند خانگی و تولید کودهای آلی برای استفاده در بخش کشاورزی’ و ‘تولید محصول سالم’ نیز در ترویج فرهنگ محیط زیست و حفظ منابع پایه آب و خاک بسیار موفق بوده است.
بر اساس این گزارش، در نخستین همایش «نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار» تفاهمنامه سه جانبه در زمینه ترویج محصولات سالم و استاندارد با مشارکت زنان روستایی و عشایری، بین وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید.
در این همایش، کتاب ۲۳ سال تجربه توانمندی های زنان روستایی و عشایری رونمایی شد.

منبع: دهقان نیوز

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: