با دستور وزیر بهداشت ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت تشکیل می‌شود

ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت برای استقرار کامل بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دوازدهم تشکیل می شود.

به گزارش عیارآنلاین،  وزیر بهداشت، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در حکمی مسئولیت تشکیل ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار کرد.
دراین حکم با اشاره به پیگیری برنامه تحول نظام سلامت به عنوان یکی از اولویت های کاری دولت یازدهم آمده است: برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان گام چهارم برنامه تحول نظام سلامت و جهت گیری کلان نظام آموزش عالی سلامت آغاز شد و در این راستا دستاوردهای چشمگیری در حوزه آموزش علوم پزشکی برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراهم آمد.
درادامه این حکم اشاره شده است: باتوجه به هدفگذاری جدید حوزه آموزش علوم پزشکی در جهت استقرار کامل تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی سلامت کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاونت آموزشی ماموریت داد تا نسبت به تشکیل ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت با مدیریت معاون آموزشی وزارت متبوع اقدام نماید.
گفتنی است بازنگری برنامه تحول، برنامه ریزی با هدف تحقق آموزش پزشکی نوین متناسب با آخرین الگوهای جهانی در بستر دانشگاههای نسل نو به منظور ارتقای پاسخگویی به نیازهای ملی، همراه سازی دانشگاهها وکلان مناطق آمایشی وتداوم مأموریت گرایی در آموزش علوم پزشکی، بازنگری و توسعه الگوهای نظارت و پایش سیاست ها و برنامه ها، برنامه ریزی برای توسعه آموزش های مهارتی در نظام سلامت، تلاش جهت تولید شواهد علمی در زمینه سیاستگذاری تحولی در این حوزه و برنامه ریزی برای تأمین زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز از جمله وظایف مهم این ستاد شمرده شده است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: