مجوز افزایش سرمایه بانک خاورمیانه صادر شد

با موافقت سازمان بورس، سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک خاورمیانه افزایش۱۰۰ میلیاردی خواهد داشت. تامین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی این بانک از محل سود انباشته با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات انجام می‌پذیرد.

به گزارش عیارآنلاین، با موافقت سازمان بورس، سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک خاورمیانه افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت. تامین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی وخاور از محل سود انباشته با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات انجام می‌پذیرد تا بتواند سرمایه فعلی را به ۶۰۰ میلیارد تومان برساند.

منبع: تجارت آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: