تصدی وزارت علوم به رئیس دانشگاه بوعلی پیشنهاد شد

رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: برای تصدی پست وزارت علوم به من پیشنهاد شده و تا اوایل هفته آینده برنامه خود را ارایه خواهم داد.

به گزارش عیارآنلاین، منصور غلامی ، در خصوص اینکه آیا دولت پیشنهاد تصدی مسئولیت وزارت علوم را وی ارائه داده است یا خیر گفت: بله برای تصدی پست وزارت علوم به من پیشنهاد داده شده است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان درباره اینکه آیا دولت از وی برنامه نیز درخواست کرده افزود: بله دولت از من برنامه نیز خواسته و برنامه خود را تا اوایل هفته آینده ارایه خواهم داد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: